Ви тут: Факультет / Історія
Русский
English
Deutsch
Français
Friday, 22-02-2019

Історія

Факультет транспортних систем заснований у 2002 році на базі випускових кафедр «Транспортних систем» і «Транспортних технологій» (функціонували у складі факультету управління та бізнесу) наказом ректора, професора Туренко А.М. за № 93 від 27 червня 2002 року. Мета створення факультету – підготовка висококваліфікованих кадрів з логістики та розвитку автомобільних транспортних систем. Вона ґрунтувалась на даних агентств найму серед роботодавців України щодо великого попиту в цих фахівцях.

Факультет транспортних систем, як самостійний структурний підрозділ (розміщений у головному корпусі ХНАДУ), функціонує під керівництвом професора, к.е.н. Ю.О. Бекетова.

Контактний  телефон  707-37-38. E-mail: admin(at)khadi.kharkov(dot)ua

Заступником декана з навчально-методичної роботи був призначений доцент кафедри транспортних технологій Северин О.О., а з виховної роботи – доцент кафедри філософії і політології Ярмак Т.В. Штат деканату складався з 5 співробітників (фото зліва).

До складу факультету входять сім кафедр. Спочатку було шість, а сьома – створена в березні 2011року з викладачів кафедр «Транспортні технології» і «Організація і безпека дорожнього руху»

Кафедра «Транспортних систем і логістики» була заснована в 2011 році наказом по університету №42 від 03.03.2011р. Основу колективу викладачів новоствореної кафедри склали викладачі з кафедр «Транспортні технології», «Організації та безпеки дорожнього руху» та ін., які мали поглибленні професійні знання у сфері транспортних систем і логістиці. Це підтверджено багатьма науковими роботами, опублікованих у спеціалізованих наукових виданнях, а також захищеними докторськими та кандидатськими дисертаціями.

Випускові кафедри:

  • Транспортних систем і логістики (завідувач проф., д.т.н. Горбачов П.Ф.);
  • Транспортних технологій (завідувач проф., д.т.н. Нагорний Є.В.);
  • Організації і безпеки дорожнього руху (завідувач проф., д.т.н. Наглюк І.С.).

Загальноосвітні кафедри:

  • Вищої математики (завідувач доц., к.ф.-м.н. Ярхо Т.В.);
  • Іноземних мов №1 (завідувач доц., Воронова Є.М.);
  • Філософії і політології (завідувач проф., д.філософ.н. Чаплигін О.К.);
  • Українознавства (зав. доц., к.філолог.н. Нікуліна Н.В.).

На факультеті викладають 12 докторів наук та професорів, понад 60 кандидатів наук. Разом на факультеті працює понад 100 осіб професорсько-викладацького складу.
Навчання студентів проводиться за трьома освітніми рівнями: другий – бакалаври; третій – фахівці; четвертий – магістри.

Далі..