Переваги навчання на ФТС

НАШІ СТЕЙКХОЛДЕРИ

Однією з найважливіших потреб людини є необхідність у переміщенні. Кожен з нас щодня стає учасником транспортного процесу і дорожнього руху, що зумовлює підвищенні вимоги до функціонування всіх елементів транспортної інфраструктури.

В сучасних умовах у суспільства є потреба у висококваліфікованих фахівцях, спроможних забезпечити якісне перевезення пасажирів, ефективне перевезення вантажів, транспортно-логістичне управління міським та міжміським сполученням, проведення комплексу митних операцій при міжнародних перевезеннях, зниження ризиків у дорожньому русі та створення безпечних умов сталої мобільності населення.

В процесі навчання особлива увага приділяється формуванню управлінських навичок та компетенцій фахівця транспортних технологій на автомобільному транспорті, тому колектив викладачів факультету обрав як пріоритетну Європейську модель підготовки майбутнього фахівця, яка передбачає:

- застосування інтерактивних форм навчання при викладанні дисциплін (дискусія, дебати, брейнстормінг, ділові та рольові ігри, майстер-класи, case-study, BarCamp);

- використання сучасних інформаційних технологій (хмарні сервіси управління дорожнім рухом, моделювання транспортних систем на мікро- та макрорівнях PTV Vision, інтелектуальні системи управління транспортом);

- бізнес-тренінги (воркшопи) за участю успішних стейкхолдерів транспортної галузі;

- створення своєрідного простору для формування духовно-моральних цінностей та активної громадської позиції особистості, яка поєднує в собі професійну компетентність, високу культуру, моральну чистоту та фізичну досконалість;

- практичну підготовку на передових підприємствах автотранспортного комплексу, що дозволяє забезпечити працевлаштування випускників з перспективою кар’єрного зростання (провайдери логістичних послуг, патрульна поліція, транспортна інспекція митної служби, міські та обласні адміністрації, автосалони, страхові та консалтингові компанії).

Контакти приймальної комісії

Тел. +38 (057) 700-38-64

+38 (050) 633-58-93

+38 (096) 508-54-14

E-mail : abitur@khadi.kharkov.ua

Контакти для для іноземних абітурієнтів:

Тел. + 38 (057) 700-38-66 

+38 (057) 707-36-80

+38 (099) 986-66-75

Факс + 38 (057) 700-38-65

E-mail : tgi@khadi.kharkov.ua