Історія кафедри

Становлення новітньої кафедри філософії і педагогіки професійної підготовки має тернистий, але насичений подіями шлях. У жовтні 2016 року у контексті інноваційних трансформацій у сфері управління освітою у ХНАДУ відбувається низка реформаційних змін, результатом яких стало створення (об’єднання) сучасних кафедр та структурних підрозділів, у тому числі й кафедри філософії і педагогіки професійної підготовки, яку очолив професор В.В. Бондаренко. До об’єднання кафедри соціально-гуманітарної підготовки існували окремо як кафедра філософії та політології, а також кафедра педагогіки та психології професійної підготовки.

Кафедра філософії та політології веде свій початок від кафедри марксизму-ленінізму, яка була створена у 1930р. – з дня заснування Харківського автомобільно-дорожнього інституту (ХАДІ). У різні роки її очолювали Л.В. Шемес (1930-1933р.), Ю.Ф. Савченко (1933-1941р.), А.А. Євдокимов (1945-1955р.), Є.І. Мошняги (1956-1959р.), С.А. Канавенко (1959-1971р.). Як самостійний підрозділ кафедра існує з 1971 року, з 1989 року має назву кафедри «Філософії та політології». На завідування кафедри з Харківського державного університету був запрошений учасник Великої Вітчизняної війни, кавалер ордена «Червоної Зірки», кандидат філософських наук, доцент Володимир Петрович Шерстнюк, який завідував кафедрою до 1983 року. Написаний ним підручник із філософії у 1961 році на Всесоюзному конкурсі посів призове місце. Працював В.П. Шерстнюк на кафедрі до 1991 року. З 1986 року і до сьогодення кафедру очолює доктор філософських наук, професор Олександр Костянтинович Чаплигін, кандидатську дисертацію захистив у 1979, докторську – у лютому 2002 року, а у 2003 році отримав вчене звання професора. Має близько 300 наукових та методичних публікацій, з них 5 монографій та 3 навчальні посібники. Під його керівництвом підготували і захистили дисертації 5 кандидатів і 1 доктор наук. У 1991 р. при кафедрі було відкрито аспірантуру з філософії, соціальної філософії, культурології. За часи існування кафедри як самостійної одиниці захистили докторські дисертації В.В. Кравченко, В.С. Полікарпов і О.К. Чаплигін. Кандидатські дисертації захистили А.І. Лімаров, О.П. Зборовська, Т.В. Ярмак, Т.Г. Прохоренко, О.О. Маркозова, А.С. Дорошкевич, О.П. Леонов та багато інших.

Кафедра педагогіки та психології професійної підготовки веде свій початок з 1986 року, коли на кафедрі російської мови як іноземної, яку тоді очолювала доц. Т.В. Педан, були запроваджені у фахову підготовку студентів ХАДІ навчальні дисципліни психолого-педагогічного циклу. За ініціативи доц. Т.В. Педан та провідних викладачів кафедри у навчальний процес ХАДІ були введені такі дисципліни як «Культура спілкування», «Основи педагогіки і психології» та інші, метою яких було формування та розвиток світогляду студентів. Все це вплинуло на розвиток наукових досліджень та методичної роботи кафедри у галузі психології та педагогіки, а надалі сприяло зміні її назви. З 1994 року кафедра російської мови як іноземної стала кафедрою «Філології і педагогіки». У 2003 році на кафедрі ТМ і РМ (завідувач кафедри проф. М.А. Подригало) було відкрито спеціальність «Професійна освіта». Кафедра філології і педагогіки активно залучилась до підготовки студентів нової інженерно-педагогічної спеціальності, розробивши сучасні навчальні дисципліни психолого-педагогічного блоку. У зв’язку із створенням факультету підготовки іноземних громадян викладачі дисциплін психолого-педагогічно циклу отримали кафедру педагогіки і мовної підготовки, завідувачем якої стала професор, д.пед.н. В.М. Гриньова (2004 – 2007 рр.) У цей час було розроблено методичні засади з організації підготовки інженерів-педагогів, активізовано наукову роботу молодих викладачів, створено наукові школи з педагогіки під керівництвом професора В.М. Гриньової та психології під керівництвом професора Т.Б. Хомуленко. У 2007 році кафедру очолив доц. В.В. Бондаренко Цього ж року кафедра отримала уточнену назву – кафедра педагогіки, психології та мовної підготовки. У 2012 році кафедра остаточно сформувалася як кафедра психолого-педагогічного профілю та отримала назву – кафедри педагогіки та психології професійної підготовки, яку очолив професор, кандидат педагогічних наук доцент Володимир Васильович Бондаренко.

З метою поліпшення фахової підготовки студентів ХНАДУ та поглиблення науково-педагогічних, філософських та психологічних досліджень було об’єднано потенціал двох кафедр. Так у жовтні 2016 року з’явилася сучасна кафедра філософії та педагогіки професійної підготовки.

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДетальніше...

Nach oben

Фото 1987 рік