Навчальна робота

Викладачами кафедри читаються нормативні курси для бакалаврів: 

 • Філософія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Релігієзнавство
 • Етика і естетика
 • Логіка
 • Конфліктологія для магістрів
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Вступ до фаху
 • Комунікативні процеси інженерно-педагогічного навчання
 • Методика викладання економіки
 • Методика професійного навчання
 • Основи педагогіки та психології вищої освіти
 • Основи педагогіки та психології вищої школи
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогіка та технологія дистанційного навчання
 • Професійна педагогіка
 • Психологія
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 • Психологія праці
 • Психологія управління
 • Риторика
 • Соціальна педагогіка
 • Технології навчання у вищій школі
 • Філософські проблеми пізнання, науки і техніки - для аспірантів і здобувачів
 • Філософія (до кандидатського іспиту) 
 • Підручники, посібники, методичні розробки кафедри

З 2011 викладачі кафедри опублікували більше 30 методичних посібників, курсів , лекцій, методичних посібників та інших матеріалів , серед яких можна виділити наступні:

Чаплигін О.К., Мовчан С.П. Навчальний посібник "Методологічні принципи і проблеми сучасног природознавства". - Харків, ХНАДУ, 2010 - 250 С. (Укр.яз)

Прохоренко Т.Г., Маркозова О.О. Засоби діагностики з освітньо-професійної підготовки з дисципліни "Соціологія". - Харків, ХНАДУ, 2010 - 250 С. (Укр.яз)

Мовчан С. П., Чаплигін О. К. Основи філософії техніки та технології. Навчальний посібник. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2012. - с.

Прохоренко Т.Г. Социология: конспект лекций для русскоязычных и иностранных студентов./ Т.Г. Прохоренко, Е.А. Маркозова, Т.В. Ярмак // Х.:ХНАДУ, 2014. – 100с.

Политология: конспект лекций для русскоязычных и иностранных студентов / Е.А. Маркозова, Т.Г. Прохоренко, О.Є. Сук, О.А. Бажинова, І.І. Чхеайло. – Харків: ХНАДУ, 2014. – 120 с

Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з дисципліни «Філософія глобальних проблем сучасності». / укл. Дорошкевич А.С., Сук О.Є. Навчальне видання.- Харків: Вид-во ХНАДУ.- 2014. 

Філософія глобальних проблем сучасності. Конспект лекцій / укл. Дорошкевич А.С., Сук О.Є.- Харків., ХНАДУ.- 2014.- С. 174

Дорошкевич А.С. Маркозова Е.А. Політологічний енциклопедичний словник / уклад.: [Л.М. Герасіна, В.Л. Погрібна, І.О. Поліщук та ін.];

X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців

Перші наукові кроки" м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет