Підвищення кваліфікації

Ольга Губарєва, Єлизавета Воронова та Тетяна Герасимчук, доценти секції іншомовної комунікації стали учасниками міжнародної програми з підвищення кваліфікації «QUALITY AND SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION: WORLD EXPERIENCE AND AND CURRENT TRENDS (ЯКІСТЬ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ)» в обсязі 120 годин , 4 ECTS, з 2 по 31 травня, Лондон-Нью-Йорк.