Степанов Олексій Вікторович

доктор технічних наук, професор

Освіта

1. Закінчив у 2002 р. Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» з присвоєнням кваліфікації "інженер-механік"

2. Закінчив у 2003 р. Харківський державний педагогічний університет за спеціальністю «Правознавство» з присвоєнням кваліфікації "юрист, викладач правових дисциплін"

3. Закінчив у 2017 р. Харківську державну академію культури за спеціальністю «Менеджмент» з 

присвоєнням кваліфікації  "менеджер-економіст соціально-культурної сфери"

Досвід роботи

З 2001 року працює в ХНАДУ

З 2004 по 2008 роки - провідний юрисконсульт Харківської державної академії культури

З 2009 року - доцент кафедри транспортних систем ХНАДУ

З 2011 року - доцент кафедри організації та безпеки дорожнього руху ХНАДУ

З 2019 року - професор  кафедри організації та безпеки дорожнього руху ХНАДУ

Наукові інтереси

Безпека автотранспорту та безпека дорожнього руху.

Автотранспортне право.

Публікації

2014

Степанов О. В. Віктимогенні ситуації учасників дорожнього руху / О. В. Степанов // Збірник наукових праць Херсонського національного техніч-ного університету. – Херсон., 2014. – Вип. 1 (12), Т-1. – С. 90 – 93.

Степанов О. В. Правила дорожнього руху. Посібник для автошкіл України / О. В. Степанов, О. В. Рябушенко. – Харків: ФОП Ступак А. І., 2014. –. 272 с.

2015

Степанов О. В. Безпека автотранспорту та дорожнього руху в геопатогенних зонах [моногр.] / О. В. Степанов. ― Харків : С. А. М., 2015. ― 552 с.

Степанов О. В. Безпека учасників дорожнього руху в геопатогенних зонах / О. В. Степанов // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2015. – № 2 (219). – С. 131 –135.

Степанов О. В. Вплив психологічного фактору людини на безпеку системи ВАДС / О. В. Степанов // Теорія і практика управління соціальними системами: наук.-техн. журн. Нац. техн. ун-т «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 4. – С. 85 – 91.

2016

Степанов А. В. Безопасность автотранспорта в системе ВАДС / О. В. Степанов // Вісник НТУ. Науково-технічний збірник. ― Вип. №1 (34), ― Киів, 2016. ― С. 478–484.

Степанов А. В. Безопасность автотранспорта в системе ВАДС / О. В. Степанов // Вісник НТУ. Науково-технічний збірник. – Вип. №1 (34). – 2016. – С. 478 – 484.

Степанов О. В. Людський фактор у системі безпеки автотранспорту / О. В. Степанов // Вісник СНАУ. ― Суми, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 256–260.

Stepanov A. V. Active safety in the system of motor-transport safety / A. V. Stepanov // Автомобильный транспорт. Сб. науч. тр. ― Вып. 39. ― Харьков, 2016. ― С. 7–13.

 Stepanov A. V. An automobile safety: problems and perspectives / A. V. Stepanov // International Scientific Journal ''Internauka'', series: Technical Sciences, 2016. ― NR 6, Т.2. ― С. 11–14.

2017

Степанов О. В. Безпека автотранспорту в транспортному процесі [моногр.] / О. В. Степанов. ― Харків : «Водний Спектр Джі - Ем - Пі», 2017. ― 680 с.

Stepanov Oleksiy. Human factor in the “driver-car-road-environment” safety system / Oleksiy Stepanov // International Scientific Journal ''Internauka'', series: Technical Sciences, 2017. ― NR 1 (23), Т.1. ― С. 82–84

Stepanov Oleksiy. Problems of safety of motor vehicles / Oleksiy Stepanov // Wydawca: Sp. z.o.o. «Nauka i Studia», seria: Techniczne nauki, Przemyśl, Poland, 2017. ― NR 2 (163). ― P. 91–96.

2018

Степанов О. В. Модель безпеки автотранспорту з використанням нечіткої логіки // Вісник Національного транспортного університету. Серія "Технічні науки", №3(42), 2018 р., Київ:НТУ, 2018. С.-137-146

Степанов О. В. Особливості побудови системи утилізації теплової енергії // ISBN 5-7987-0176 X Вісник Харківського національного технічного університету імені Петра Василенка. Випуск 192 "Проблеми надійності машин"//Харків: ФОП Томенко Ю. І., 2018. - С. 298-305

Степанов О. В. Експериментальне визначення закономірності впливу ГПЗ на час психомоторної реакції водія автотранспортного засобу // ISSN 2311-441X Науковий журнал "Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів" №13/2018.//Харків:ФОП Воронюк В. В.. 2018. - С. 108-114

2019

Степанов О. В., Венгер А. С., Волобуєва Т. В. Аналіз використання інтелектуальних транспортних систем в закордонній практиці // Збірник матеріалів І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ" 11-12 квітня 2019 р., м. Харків, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, факультет технологічних систем і логістики // Електронний ресурс. Режим доступу fakultet-tsl.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/збірка_тез.pdf.

Венгер А. С. (аспірант), Степанов О. В., Волобуєва Т. В.Міжнародний досвід використання інтелектуальних транспортних систем // Комп’ютерні технології і мехатроніка. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2019. – С. 181-183

Степанов О. В., Венгер А. С., Кулікова М. Е. (студентка) Аксіоматика інтелектуальних транспортних систем // Наукові праці IV Міжнародної науково-практичної конференції «БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ - ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ». Харків, ХНАДУ, 2019.-С.242-246

Степанов О.В. Влияние окружающей среды на безопасность водителей автотранспорта // Перспективы развития транспортного комплекса: материалы V Международной заочной научно-практической конференции (Минск, 1-3 октября 2019 г.) / Белорус. Научн.-исслед. ин-т трансп. "Транстехника"; редкол.: А.М.Бубнова и др. - Минск:БелНИИТ "Транстехника", 2019. - С. 74-81

Степанов О.В. Академічна доброчесність як атрибут сучасної освіти // Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 14.10-25.10.2019)/Польсько-українська фундація "Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці", Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD.-Варшава, 2019.-159 с (стор. 120-124)

2020

Степанов О. В., Венгер А. С. (аспірантка) Аналіз попиту на використання громадського транспорту у населення України // Збірка матеріалів 82-ої міжнародної студентської наукової конференції (11-14 травня 2020 року). Секція «Організація і безпека дорожнього руху» / Харків, ХНАДУ – 2020. - С. 114-118

Степанов О. В., Кулікова М. Е. (студентка) Дослідження проблем безконфліктного транспортного процесу // Збірка матеріалів 82-ої міжнародної студентської наукової конференції (11-14 травня 2020 року). Секція «Організація і безпека дорожнього руху» / Харків, ХНАДУ – 2020. - С. 110-113

(SCOPUS) Podrigalo M., Dubinin Y., Molodan A., Polianskyi O., Kholodov M., Klets D., Kholodov A., Zadorozhnia V., Khvorost O., Potapov M., Stepanov A. New methods and systems for monitoring the functional stability parameters of wheel machines power units // ISSN: 0148-7191, e-ISSN: 2688-3627 DOI: doi.org/10.4271/2020-01-2014 Published September 15, 2020 by SAE International in United States

Степанов О.В. Академічна доброчесність у професійній підготовці фахівців транспортної галузі // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної Internet-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі ЗВО», 13 листопада 2020 р. / Секція «Передові світові практики викладання дисциплін у вищому навчальному закладі за допомогою різноманітних освітніх платформ». – Харків, ХНАДУ, 2020. – С. 163-166.

Степанов О. В., Венгер А. (аспірантка), Волобуєва Т., Мироненко С. Анализ спроса на использование общественного транспорта у населения Украины // XXVI научно-техническа конференция с международно участие. Сборник доклади. Том 27 част 1 / Варна (България):Издателство ТУ Варна, 2020. – С. 14-17

(SCOPUS) Mykyta Volodarets, Igor Gritsuk, Yevhen Ukrainskyi, Vitalii Shein, Oleksii Stepanov, Igor Khudiakov, Maksym Ahieiev, Vladimir Vychuzhanin, Oleh Smyrnov, Olexii Saraiev Development of the analytical system for vehicle operating conditions management in the V2I information complex using simulation modeling // DOI: doi.org/10.15587/1729-4061.2020.215006 Сходно-європейський журнал передових технологій Vol 5, No 3 (107) (2020), С. 6-16

2021

Степанов О. В. Traffic safety in the system of transport strategy of Ukraine // Збірник наукових матеріалів LVIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Світовий розвиток науки та техніки", м. Тернопіль, - С.275-278

Степанов О. В. Psychophisiological qualities of a driver // ISBN 978-1-6497-1313-1 Innovation in science and technology / Abstracts of XIV International Scientific and Practical Conference, USA, Boston, pp. 148-151

Степанов О. В. Психофізіологічний стан водія у аномальних зонах дорожнього руху // Abstracts of scientific papers V International scientific conference: "Scientific research: The paradigm of innovative development", Prague. - pp. 118-123

(SCOPUS) M. Volodarets, I. Gritsuk< Y. Ukrainskyi, V. Shein, O. Stepanov, I. Khudiakov, M. Ahieiev, V. Vychuzhanin, O. Smyrnov, O. Saraiev Development of the analytical system for vihicle operating conditions management in the V2I information complex using simulation modelling // Східно-Європейський журнал передових технологій, 5/3 (107) 2020, С. 6-16

 

 

 

Відомості про підвищення кваліфікації

- ХНАДУ, Центр підвищення кваліфікації і післядипломної освіти.

Свідоцтво 12СПК 708924 Тема: «Розробка дистанційного курсу «Правила дорожнього руху».

13.06.2012 р.

- Стажування, Академічна доброчесність: виклики сучасності. Республіка Польща, Варшава, 14.10 – 25.10.2019. POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION». THEOLOGICAL ACADEMY OF THE UNIVERSITY OF CARDINAL STEFAN VYSHINSKY IN WARSAW. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики" від Офісу доброчесності НАЗК, 2022 р. Начинается скачивание файлаСертифікат

Рейтинг

0,53