Колій Олександр Сергійович

Освіта. У 2006 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), здобувши кваліфікацію магістра-дослідника за спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)».  У жовтні 2017 р. наказом МОН України від 30.06.2015 №690 присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук.

Досвід роботи. Після закінчення ХНАДУ з вересня 2006 р. по листопад 2006 р. працював в ХНАДУ на посаді старшого лаборанта. З листопад 2006 р. був переведений на посаду викладача-стажиста кафедри транспортних технологій. З вересня 2007 р. був переведений на посаду асистента тієї ж кафедри. З листопада 2011 р. по листопад 2014 р. навчався в аспірантурі. З 2018 працює на посаді доцента кафедри Транспортних систем і логістики.

Дисципліни, які викладає на кафедрі  

Моделювання транспортних систем;

Моделювання транспортних потоків.

Інформація про підвищення кваліфікації    

Наукові інтереси 

Молелювання функціонування транспортних систем на макро та мікро рівнях.

Електронна адреса: koliioleksandr@remove-this.gmail.remove-this.com

ORCID

Google Академія

SCOPUS/WoS    

Публікації 

Горбачов П.Ф., Любий Є.В., Колій О.С. Аналітичне моделювання транспортних затримок на регульованих перехрестях при груповому прибутті транспортних засобів до них. Системи управління, навігації та зв’язку. 2023. 3(73), с. 5-9. doi: 10.26906/SUNZ.2023.3.005    

Колій О.С. Розробка методики вибору раціонального перевізника вантажів у міжнародному сполученні / О.С. Колій, К. А. Литвиненко // Вісник Вінницькогополітехнічного інституту. – 2022. – № 4. – С. 136-141.    

Дослідження зміни транспортної мобільності населення підчас пандемії / О.С. Колій, Є.В. Любий // Комунальне господарство міст. – 2022. – Том 3, випуск 169. – С. 115-120.    

Колій О. С. Визначення часу затримки виїзду автобусу з зупиночного пункту розташованого біля регульованого перехрестя / О. С. Колій, Є. В. Любий, // Комунальне господарство місткоммунальноехозяйство городов: Науково-технічний збірник серія: технічні науки та архітектура. Том 2 Випуск 155. – Х.: ХНУМГ ім .О.М. Бекетова, 2020. – С. 122 – 128.

Колій О.С. Оцінка точності синтетичних моделей розрахунку пасажирських кореспонденцій на прикладі малих міст / Є. В. Любий Є. В, О. С. Колій // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал 1(12). – Л.: Луцький НТУ, 2019. – С. 98-105.

Колій О.С. Раціональне розташування зупиночних пунктів автобусних та тролейбусних маршрутів відносно регульованих перехресть : монографія / П.Ф. Горбачов, О.В. Макаричев, О.С. Колій. – Харків : ХНАДУ, 2018. – 137 стор.

Kolii O. Estimation of the bus delay at the stopping point on the base of traffic parameters / P. Horbachov, V. Naumov, O. Kolii // Archives of Transport, 2015. – Vol. 35(3). – P. 15–25.

Колій О.С. Визначення часу затримкм виїзду автобуса із зупинного пункту в потік автомобілів / П. Ф. Горбачов, О.В. Макаричев, С.В. Пронін О.С. Колій // Автомобільний транспорт  Сб. научн. тр., - Харьков: Видовництво ХНАДУ. – 2014.– Вип. № 35 – С 116  – 121.

Kolii O. Badania procesów parkowania w centralnej części miasta Charkowa, Petro Horbachov, Vitalii Naumov, Oleksandr Kolii, zeszyty naukowo-techniczne stowarzyszeń iainżynie rów i techników komunikacji rzeczpospolitej polskiej oddział w krakowie, Nr 1(100)72013 Kraków 2013.

Колій О.С. Моделювання прибуття і відправлення автомобілів у транспортних районах центральної частини міста Харкова. / П. Ф. Горбачов, О.С. Колій, В.М. Чижик // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Науковий журнал, Випуск №5(159), - 2011., с. 264-269.

Колій О.С. Визначення завантаження автомобілями центральної частини м. Харкова на основі закономірностей щільності паркування. / П. Ф. Горбачов, О.С. Колій // Автомобільний транспорт  Сб. научн. тр., - Харьков: Видовництво ХНАДУ. – 2011.– Вип. № 27 – С 210  – 214.

Колій О.С. Закономірності формування місткості центральної частини м. Харкова по прибуттю та відправленню автомобілів, П.Ф. Горбачов, О.С. Колій, Вісник ХНАДУ, Збірник наукових праць, Випуск №49, - 2010., с. 127-129.

Колій О.С. Комплексна оцінка функціонування маршрутної мережі міста Кривий Ріг/ Горбачов П. Ф., Вдовиченко В.О, Россолов О.В., Колій О.С.//Восточно-европейский журнал передовых технологий/М-во образования и науки Украины; редкол.: І. Г. Филиппенко (гл. ред.) и др.-2009.-Вып.(38) 2/6.-С4-7

Колій О.С. Закономірності зміни інтенсивності обміну транспортних засобів на елементах транспортної мережі міста / Горбачов П. Ф., Колій О.С.//Восточно-европейский журнал передовых технологий/М-во образования и науки Украины; редкол.: І. Г. Филиппенко (гл. ред.) и др.-2008.-Вып.(36) 6/3.-С24-27.

Колій О.С. Модель маршрутної мережі пасажирського транспорту міста Харкова в середовище PTV VISION VISUM / Горбачов П.Ф., Колій О.С., Курочка Л.О.// Новий колегіум.-2008.-№2.-С.60-64.