Навчальна робота кафедри Транспортних технологій

Викладачі кафедри беруть участь у підготовці фахівців спеціальностей на факультеті транспортних систем, автомобільному факультеті, факультеті підготовки іноземних громадян і центрі освітніх послуг ХНАДУ.

 Кафедра організовує та проводить виробничу, науково-дослідницьку практики зі студентами спеціальності 275 "Транспортні технології (автомобільний транспорт)", дипломне проектування і виконання студентами магістерських та бакалаврських дипломних робіт.

 

 

Теоретична підготовка студентів