Факультет транспортних систем отримав сертифікат про акредитацію ОП "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

10 травня 2024 року на черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про успішну акредитацію освітньо-професійної програми "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" за спеціальністю 275 Транспортні технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Освітня програма «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» проходила акредитацію за повною процедурою і отримала оцінку відповідності рівня «B» за всіма критеріями оцінювання якості освітньої програми, що підтверджує високий рівень якості підготовки фахівців й організації навчальної, наукової, методичної, виховної роботи науково-педагогічних працівників факультету транспортних систем ХНАДУ.

Програму акредитовано терміном на 5 років – до 1 липня 2029 року.

Вітаємо гаранта освітньої програми доцента Холодову Ольгу Олександрівну, колег випускових кафедр «Транспортних технології», «Організація і безпека дорожнього руху», «Транспортні системи і логістика», фахівців структурних підрозділів університету, студентську спільноту, роботодавців, випускників з успішним проходженням акредитації та об’єктивною оцінкою нашої діяльності!

Висловлюємо подяку за належну фахову роботу експертної групи та галузевої експертної ради, а також за надані пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення освітньої програми.