Громадське обговорення освітніх програм

Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітніх програм за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»на 2024 рік. Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, представників академічної спільноти, представників інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм:

- проєкт ОПП  «Транспортні технологій» першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти (посилання: http://surl.li/rfwma)

- проєкт ОПП «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» другого (магістерського) рівня вищої освіти (посилання: http://surl.li/riuje).

- проєкт ОНП «Транспортні системи» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти (посилання: http://surl.li/riukp).

Пропозиції та зауваження щодо освітніх програм приймаються до 15 квітня 2024 року.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітніми програмами приймаються на електронну пошту Гарантів відповідних освітніх програм (в назві листа просимо вказати «Обговорення проєкту ОП»):

-Гарант ОПП  «Транспортні технологій» першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти доц., к.т.н. Ольга ХОЛОДОВА olgakholodova280781@remove-this.gmail.remove-this.com, holodova@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua.

-Гарант ОПП «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» другого (магістерського) рівня вищої освіти доц., д.т.н. Володимир ВДОВИЧЕНКО vval2301@remove-this.gmail.remove-this.com

-Гарант ОНП «Транспортні системи» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти доц.., к.т.н. Олексій ПАВЛЕНКО ttpov@remove-this.ukr.remove-this.net