Результати проведення 84 наукової студентської конференції

З 11.04 по 14.04.2022 року на кафедрі «Транспортні технології» відбулася робота секції «Транспортні технології» 84-ої Міжнародної студентської наукової конференції студентів. До участі у конференції було подано 45 тем доповідей учасників.

У зв’язку з воєнним станом не усі доповідачі мали змогу доповістися на конференції, але на зважаючи на це, конференція відбулася. Студенти надали свої тези доповідей. Серед учасників Конференції були присутні студенти Дніпровської політехніки, Харківського національного університету міського господарства, Автотранспортного фахового коледжу «КНУ» та Харківського національного біотехнічного університету.

Під час проведення конференції було зроблено 20 доповідей. Усі доповіді були різноманітні по напрямкам, цікаві та пізнавальні. До конференції були залучені студенти третього курсу в рамках підготовки до науково-дослідної роботи.

 Електронну версію збірника наведено  за посиланням.