Наукова діяльність кафедри

  Для кафедри вищої математики як для фундаментальної загальноосвітньої кафедри традиційною завжди була різноманітність наукових досліджень. В той же час на кафедрі сформовано кілька наукових напрямів, в межах яких виконуються наукові дослідження, результати яких доповідались на всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікувалися у різноманітних виданнях. Ознайомитися з роботами викладачів кафедри можна за посиланнями:
-публікації кафедри за 2015-2016 н.р.
-публікації кафедри за 2016-2017 н.р.
-публікації кафедри за 2017-2018 н.р.
-публікації кафедри за 2018-2019 н.р.
-публікації кафедри за 2019-2020 н.р.
-публікації кафедри за 2020-2021 н.р.

І. Фундаментальні і прикладні дослідження в галузі математики.

доц. Фастовська Т.Б., доц. Гадецька С.В., ст.викл. Мороз І.І.

- вивчення асимптотичної поведінки розв'язків систем диференціальних рівнянь взаємодії рідини та пружних тіл, результати якого можуть бути застосованими у розробці композитних матеріалів із заданими властивостями;

-  розробку статистичних методів розпізнавання об'єктів, що у перспективі можуть бути впровадженими в роботу систем спостереження на транспорті та митному контролі з метою підвищення якості обслуговування.

Кандидат фізико-математичних наук, доцент Т.Б. Фастовська досліджує питання існування, єдиності і якісної поведінки розв'язків диференціальних та інтегрально-диференціальних рівнянь, що описують термопружні процеси у тонких пластинах. Практичним застосуванням цих досліджень є розробка і впровадження нових полегшених інженерних конструкцій, що складаються з тонкостінних стрижнів і пластин. Для сучасних матеріалів цих конструкцій істотним є облік ефектів, що викликається деформаціями поперечного зсуву. Актуальність цієї роботи обумовлює та обставина, що відомі класичні моделі не враховують ці ефекти взагалі або є надто грубими спрощеннями реальних фізичних процесів. Результати досліджень постійно публікуються в міжнародних виданнях та доповідаються на міжнародних конференціях і форумах.

 

 

ІІ. Наукові дослідження в галузі педагогіки в умовах компетентнісної парадигми освіти.

доц. Ярхо Т. О., доц. Ємельянова Т. В., доц. Пташний О. Д., доц. Ричкова Л. В., доц. Бобрицька Г. С., доц. Климова І. М., ст. викл. Нестеренко В. О.

 Ці дослідження проводяться з метою вивчення напрямів модернізації професійної технічної (зокрема, математичної) підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у ЗВО, згідно із сучасними вимогами до якості вищої технічної освіти.

      Кафедрою вищої математики виділено 3 напрями наукової роботи студентів під керівництвом викладачів:

1. Науково-педагогічна діяльність видатних вчених у галузі фундаментальних досліджень;

2. Новітні математичні і методичні підходи у вивченні природничо-математичних дисциплін;

3. Фундаментальні основи розв'язання професійно-прикладних задач.