Ярхо Тетяна Олександрівна

Доктор педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти).

Тема дисертації: "Теоретичні і методичні основи фундаменталізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю у вищих навчальних закладах". 

Професор кафедри вищої математики.

Кандидат технічних наук.

Закінчила ХДУ імені О.М.Горького (зараз ХНУ імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю "математика".

Напрям наукової роботи: Проблеми модернізації математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю на засадах компетентнісного підходу в сучасній вищій освіті.

Наукову і методичну роботу представлено у Google Scholar, Scopus, Web of Science Researcher.

E-mail: tatyana.yarkho@gmail.com