Кириченко Ігор Костянтинович

Доктор фізико-математичних наук (спеціальність 01.04.02 – математична фізика).

Професор кафедри  вищої математики.

Закінчив ХДУ ім. О. М. Горького (зараз ХНУ ім. В. Н. Каразина) за спеціальністю «теоретична фізика»

Напрям наукової роботи:  застосування функцій Грина у досліджені та розв’язанні диференціальних рівнянь . 

Наукову та методичну роботу представлено  у Scopus, Web of Science Researcher, Google Scholar 

 

E-mail:ikir238@gmail.com