Михайленко Ірина Володимирівна

  Кандидат педагогічних наук (спеціальність  13.00.02 – теорія та методика навчання (математика))

Закінчила ХДПУ імені Г.С.Сковороди (зараз ХНПУ імені Г.С.Сковороди) за спеціальністю "математика та інформатика".

Напрям наукової роботи: Інноваційні методичні підходи до організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти з класичних математичних дисціплін. 

Наукову та методичну роботу представлено у Google Scholar 

E-mail: irinaamih@gmail.com