Нестеренко Владимир Олексійович

Закінчив ХДУ імені О.М.Горького (зараз ХНУ імені В.Н.Каразіна) за спеціальністю "математика"/

Напрям наукової роботи: Інноваційні методичні підходи до навчання іноземних здобувачів вищої освіти. 

Наукову та методичну роботу представлено у Google Scholar 

E-mail: vmatem@khadi.kharkov.ua