Публікаційна активність викладачів кафедри ТСЛ

    Незважаючи на складність сьогодення, науковці кафедри транспортних систем і логістики продовжують свою активну наукову діяльність. У результаті ґрунтовного підходу до наукової діяльності та скрупульозної праці співавторським колективом у складі завідувача кафедри транспортних систем і логістики проф., д.т.н. Горбачова П.Ф., д.ф.-м.н. Макарічева О.В. та к.т.н. Свічинської О.В. було опубліковано наукову працю у Periodica Polytechnica Transportation Engineering (Budapest). Видання, засноване у 1972 році, спеціалізується на висвітленні оригінальних наукових робіт в області транспорту, логістики та автомобілебудування. Індексується та реферується в Scopus, Scimago, Google Scholar та ProQuest Engineering Collection. Кафедра транспортних систем і логістики щиро вітає авторський колектив та бажає подальших наукових успіхів!


Nach oben