Успішне міжнародне підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки (секція іншомовної комунікаціЇ) доц. Воронова Єлизавета Михайлівна та доц. Герасимчук Тетяна Володимирівна успішно завершили міжнародне підвищення кваліфікації на тему "Неформальна освіта при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та в Україні".

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян.

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин; Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.


Nach oben