МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

На факультеті проводиться робота з впровадження програм подвійного диплома. Кафедра транспортних технологій працює в налагодженні партнерства з Куявським університетом у Вроцлавеку з метою розробки та впровадження спільних освітніх програм.

Для партнерства пропонуються два рівні вищої освіти - Бакалавр транспортних технологій у галузі знань – 27 «Транспорт», за спеціальністю – 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», та другий рівень вищої освіти - Магістр організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», що відповідають напрямкам освіти Куявського університету у Вроцлавеку – «Логістика» та «Транспорт».

Програми подвійних дипломів – це спільні освітні програми українських і закордонних університетів, які дають можливість українським студентам одночасно проходити навчання за інтегрованими навчальними програмами у двох навчальних закладах різних країн та одночасно отримати два дипломи українського та європейського університетів. Метою реалізації  програм подвійних дипломів  в Університеті є забезпечення можливостей студентам не тільки набути досвід навчання в закордонному університеті та розширити можливості професійної підготовки, але й підняти свій рівень конкурентоспроможності при майбутньому працевлаштуванні.