НАУКОВІ ШКОЛИ ФТС

Особливе місце на факультеті транспортних систем приділяється науковій роботі. За останні п’ять років підготовлено та успішно захищено більше 10 кандидатських й 3 докторські дисертації. На сьогодні факультет транспортних систем пишається тими видатними науковцями, що створюють науковий фундамент колективу. На факультеті створено три потужні наукові школи, які очолюють д.т.н., проф. Нагорний Є.В., д.т.н., проф. Горбачов П.Ф. та д.т.н., проф. Наглюк І.С. Під керівництвом цих вчених підготовлено молодих науковців факультету, які становлять сучасну основу для подальшого розвитку науки на факультеті.

Наукові напрямки

Наукові розробки спрямовані на удосконалення форм організації перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, підвищення ефективності процесів логістичного управління в транспортних вузлах. Особлива увага приділяється специфіці функціонування автотранспортних підприємств за умов конкурентного середовища. Визначаються перспективні шляхи розвитку автотранспортної галузі.   

Наукові завдання, що вирішуються кафедрами ФТС

Дослідження закономірностей формування попиту на транспортні послуги по перевезенню вантажів та пасажирів.

Обґрунтування і удосконалення методів, технологій для організації міжнародних, змішаних, комбінованих та інтермодальних перевезень вантажів.

Розробка моделей прийняття рішень суб’єктами транспортних ринків по доставці різних вантажів у регіональних, міжрегіональних та міжнародних сполученнях.

Розробка раціональних систем та обґрунтування засобів комплексної механізації та автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт в пунктах збігу різних видів транспорту.

Дослідження закономірностей формування пасажиропотоків, побудова транспортних пасажирських систем міст, сільських районів та регіонів.

Обґрунтування технологічних процесів пасажирських перевезень, їх організації і управління в інтегрованих системах.

Виявлення та обґрунтування факторів ефективності транспортних систем, розробка теорії та методів організації та управління розвитком транспортних систем.

Моделювання технології транспортно-експедиційного обслуговування для підвищення ефективності функціонування логістичних ланцюгів.

Розробка нових та удосконалення існуючих методів організації процесу транспортно-експедиційного обслуговування.

 Удосконалення технології та умов перевезень пасажирів.

Розробка теоретико-методологічних основ моделювання регіональних, міських і логістичних транспортних систем.

Проблеми удосконалення транспортних і логістичних систем та їх елементів.

Проблеми розвитку та функціонування транспортних систем.

Розробка технології, способів та пристроїв визначення параметрів і критеріїв оцінки руху транспортних потоків та оптимізації функціонування елементів ВДМ.

Розробка ефективних схем і ланцюгів постачань.

Стратегії управління запасами та закупками.

Nach oben