СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Викладацьким колективом факультету приділяється увага студентській науковій роботі. Студенти факультету постійно приймають участь у наукових і науково-практичних конференціях, міських й Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, являються авторами наукових статей. Студенти факультету є постійними переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів та олімпіад.  

БЮРО СТУДЕНТІВ

На базі кафедри транспортних систем і логістики організовано проектно-технологічне бюро студентів (ПТБС), яке є основною одиницею Наукового Товариства Студентів ХНАДУ.

Робота бюро виконується відповідно до плану, що формується на початку кожного навчального року на кожен учбовий семестр окремо. Науко-практичні студентські бюро мають у своєму складі постійних учасників, які беруть участь у засіданнях бюро. Учасники є студентами ХНАДУ, які займаються науково-дослідницькою роботою.

У 2019 році у наукове проектно-технологічне бюро, яке працює за напрямком “Моделювання транспортних систем міст” залучено біля 25 студентів 3-го, 4-го та 5-го курсів.