Інформація про підвищення кваліфікації НПП

Зав. каф., професор Ярхо Т.О.

Педагогічне стажування у НТУ (ХПІ), наказ №168; від 10.12.2018 р. «Удосконалення досвіду  формування математичної  компетентності здобувачів у процесі багатоступеневої математичної підготовки у ЗВО» (200 годин)

закордонне on-line стажування з отриманням сертифікату (Польща, Вища технічна школа, м.Катовіце, з 10.09.20 по 15.11.20, 180 годин), тема: «Удосконалення багаторівневої математичної підготовки здобувачів технічних і транспортних університетів у рамках компетентнісної парадигми освіти»

Доцент Бобрицька Г.С.
Стажування в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна  на кафедрі фундаментальної математики, з 01.11.2018 по 30.04.2019 (обсяг в годинах – 360 годин). Сертифікат №120

Доцент Вишневецький О.Л.
Стажування в НТУ ХПІ, напрямок «Набуття досвіду дистанційної математичної підготовки вітчизняних та іноземних здобувачів бакалаврату технічних спеціальностей» з 1 жовтня 2019 р. по 30 листопада 2019 р.,  наказ №168 від 10.12.2019 р. (обсяг в годинах – 200 годин).

Доцент Гадецька С.В.
1) Підвищення кваліфікації за програмою «Тренінгові технології в навчанні» (дисципліни «Вища математика», «Дослідження операцій») в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів (м. Полтава) з 19.11.2018 по 30.11.2018 (обсяг в годинах – 108 годин). Свідоцтво № ПК 01597997\00994-18
2) Підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток комунікативної компетентності у науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти» в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця з 11.10.2019 по 29.05.2020 (обсяг в годинах – 150 годин). Свідоцтво № ПК 02071211\000040-20

Доцент Ємельянова Т.В.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду формування і розвитку математичної професійної компетентності здобувачів, як однієї з складових когнітивних здібностей, на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» (108 г.)

Доцент Климова І.М.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №161 від 19.12.2016 р. «Вивчення методологічних і організаційних підходів до оцінювання рівня математичної компетентності іноземних студентів» (108 год). 

Ст. викл. Мороз І.І.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду з технологій створення адаптованої науково-методичної літератури з вищої математики для іноземних студентів» (108 г.) 

Ст. викл., к.пед.н. Михайленко І.В.
1) Педагогічне стажування у ХТУ ХПІ, наказ №143 від 22.12.2017 р. «Набуття досвіду  підвищення рівня математичної підготовки студентів першого курсу бакалаврату» (108 г.)

2) Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації "Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід" для педагогічних та науково-педагогічних працівників, Польща-Україна, з 06.11.2021р. по 12.12.2021 р. (180 г.)

Ст. викл. Нестеренко В.О.
Педагогічне стажування у ХТУБА, наказ №161 від 19.12.2016 р.«Набуття досвіду сучасної математичної підготовки здобувачів бакараврату» (108 г.)

Доцент Пташний О.Д.
Стажування в Національному технічному університеті ХПІ «Набуття досвіду дистанційної математичної підготовки вітчизняних та іноземних здобувачів бакалаврату технічних спеціальностей» з 01.10.2019 по 30.11.2019 (обсяг в годинах – 200 годин).

 

Methodological literature for the preparatory department of KHNAHU

The educational process is organized in accordance with modern industry standards of higher education - "Educational and qualification characteristics" and "Educational and professional program of bachelor" and "Targeted program of improvement of fundamental training in KHNAHU."

Methodological literature for courses of classical mathematical disciplines for students of all specialties

In order to meet the requirements of educational standards of the new generation in terms of providing a significant degree of creativity of fundamental training, as well as formation of a motivated attitude to quality education among students, the Department of Higher Mathematics introduces elements of professional content into courses of classical disciplines. Elements of professional content related to the specialty and practical activities of future specialists.