Кафедра філософії та педагогіки професійної підготовки провела ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ!

21 квітня 2023 р. відбувся День відкритих дверей кафедри ФППП зі студентами Харківського машинобудівного фахового коледжу на платформі ZOOM за сприяння доцента, к.т.н. Дона Євгена Юрійовича.

На зустріч були запрошені представники деканату – помічник декана з профорієнтаційної роботи ФТС доц. Волкова Тетяна Вікторівна із мотиваційною доповіддю про можливості для студентів та переваги для навчання на спеціальностях нашого факультету та університету у цілому.

Завідувач кафедри ФППП професор Бондаренко Володимир Васильович розповів щодо проблеми вибору студентами майбутньої професії та аргументовано довів переваги отримання вищої освіти за інженерно-педагогічними спеціальностями, що у майбутньому стане запорукою конкурентоспроможності на ринку праці наших випускників. Про організаційні, психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців спеціальностей 015.38 – Професійна освіта. Транспорт та 015.32 – Професійна освіта. Електроніка. Метрологія та радіотелекомунікація – доповіла доц. В.О. Чепурна, наочно продемонструвавши напрямки підготовки за визначеними спеціальностями, переваги працевлаштування та можливості самореалізації здобувачів вищої освіти як під час навчання, так і про перспективність його продовжити на наступних рівнях. Керуючись передовими технологіями навчання у підготовці майбутніх фахівців, майбутнім здобувачам було запропоновано сучасне бачення професійної діяльності фахівця у будь-якої галузі, оскільки отримання інженерно-педагогічних спеціальностей одночасно спрямовано на розвиток Soft Skills (навчальні дисципліни психолого-педагогічного спрямування) та Hard Skills (навчальні дисципліни технічного спрямування, професійні навички).

Про різноманітне та цікаве творче життя студентської молоді ФТС. у позааудиторний та вільний від навчання час доповіла заступник декана з виховної роботи проф. Ярмак Тетяна Василівна.

Запрошеним гостем на захід була представниця приймальної комісії ХНАДУ – Ковцур Катерина Григорівна, яка детально розповіла про особливості ВСТУП 2023, про НМТ, зміни при вступі, пільги, додаткові бали які можливо отримати на підготовчих курсах ХНАДУ.

Цікаві та мотиваційні доповіді викликали жвавий інтерес у абітурієнтів, усі їх питання отримали розгорнуті відповіді від організаторів зустрічі.

Організовано та впроваджено у досвід роботи кафедри подібні заходи - відповідальною за профорієнтаційну роботу (ФППП) Разумовською Надією Рінатівною.