Чаплигін Олександр Костянтинович

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та психології професійної підготовки.

Народився в 1946 р. У 1970 році закінчив історичний факультет Харківського державного університету ім. М.О. Горького, у 1979 році – аспірантуру при кафедрі філософії того ж університету. Працює в ХНАДУ з 1979 року Кандидатську дисертацію за темою «Типологічний аналіз творчого ставлення студентів до діяльності (соціологічний аспект)» захистив у 1979 році. Докторську дисертацію за темою «Творчий потенціал людини як предмет філософської рефлексії» (соціально-філософський аналіз) захистив 21 лютого 2002 року.

Захоплення: відпочинок на природі, екскурсії та подорожі.

Лекційні курси: «Філософія», «Соціологія», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Етика і естетика».

Напрямки наукових досліджень: проблеми розвитку творчих здібностей людини, духовність, проблеми культурології, соціології. 

Автор близько 300 публікацій, серед яких 8 монографій