Бажинов Анатолій Васильович

кандидат технічних наук, доцент

Освіта

Закінчив у 1984 р.  Харківський автомобільно-дорожній інститут (нині ХНАДУ) за спеціальністю "Автомобілі та автомобільне господарство" з присвоєнням кваліфікації "інженер-механік".

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» на тему: «Усовершенствование методов прогнозирования потребности в запасных частях к силовым агрегатам грузовых автомобилей».

Присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук на підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 19 січня 2012 року та видано диплом ДК № 003807.

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН України від 15 грудня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри організації та безпеки дорожнього руху та видано диплом 12ДЦ № 045490.

Досвід роботи

Працює в ХНАДУ з 2003 року спочатку асистентом кафедри транспортних систем, з 2011 року – доцентом кафедри організації та безпеки дорожнього руху. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах становить 28 років.

Автор ряду публікацій, монографії, бере участь у міжнародних конференціях, в науково–дослідницьких роботах

Наукові інтереси

Стратегія розвитку в Україні системи «розумних доріг», та їх вплив на безпеку дорожнього руху в країн

Дисципліни, які викладає на кафедрі

Безпека дорожнього руху

Науково–дослідницька робота студентів

Організація та безпека дорожнього руху

Публікації

1. Бажинов А. В. Расчет числа дорожно – транспортных происшествий в регионе со смертельным исходом Автомобиль и электроника. Современные технологии: электронное научное специализированое издание – Харьков : ХНАДУ, 2015. - № 8. - С. 100-103. Режим доступу www.khadi.kharkov.ua/nauka/naukovo-doslidna-chastina/naukovi-vidannja/avtomobil-elektronika-suchasni-tekhnologiji/arkhiv-nomeriv.html (фахове видання)

2. Бажинов А. В. Методика оценки потребности в запасных частях для транспортных машин / А.В. Бажинов // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Автомобиле – и тракторостроение. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – №9 (1118). – С. 82 – 85 .

3. Бажинов А. В. Совершенствование системы технического обслуживания автомобилей / А.В. Бажинов // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Автомобиле- и тракторостроениея. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2015. – № 8(1117). – С. 61 – 65.

4. Бажинов А. В. Фирменный автосервис и управление надежностью транспортных машин / А.В. Бажинов // Вестнік ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Технічні науки. Випуск 156 «Механізація сільськогосподарського виробництва» - Харків 2015. – С. 566 – 569.

5. Бажинов А. В. Методы и оценка управления дорожным движением / А. В. Бажинов, И. С. Наглюк // Автомобільний транспорт: зб. наук. пр. – Х.: ХНАДУ, 2015. – Вип. 37. – С. 90 – 94.

6. Бажинов А. В. Вплив якості транспортних засобів на показники дорожньо-транспортних пригод /Бажинов А.В., Бажинова Т.О. // Електронний журнал "Автомобіль і електроніка. Сучасні технології" №13 / 2018.

7. Бажинов А. В. Оцінка ефективності інвестування заходівщодо вдосконалення організації дорожнього руху. Бажинов А.В., Данилова Л.А. Автомобільний транспорт та інфраструктура: ІІІМіжнародна науково-практична конференція, м.Київ, Україна, 23–26 квітня 2020року: тези конференції. Київ. 2020, стор.137-139.

8. Бажинов А. В. Виконавчі системи управління безпілотних автомобілів. Концепція розвитку електричного транспорту та його систем /Ан. В. Бажинов //матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 7 – 9 квітня 2020 р. / Харків. нац. ун-тміськ. госп-ваім. О. М. Бекетова; [редкол. : М. Ф. Смирний, Н. І. Кульбашна та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020, стор. 25-27.

9. Бажинов А. В. Значення системи комунікації між автомобілями для забезпечення безпеки дорожнього руху / Ан. В. Бажинов // Комп’ютерні технології і мехатроніка. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної конференції. –Харків, ХНАДУ, 2020, С. 338 - 341.

10. Менелюк В. О. Системно - стратегічні дослідження проблемних питань інтелектуалізації транспортних систем: автономність і споживання енергії електромобілями / В. О. Менелюк, Ан. В. Бажинов //82-га міжнародна студентська наукова конференція. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», м. Харків, Україна, 21-24 квітня 2020 року: наукові праці. Харків. 2020.

11. Носков. М. Є. Якісні характеристики роботи транспортної системи міста / М. Є. Носков, Ан. В. Бажинов // 82-га міжнародна студентська наукова конференція. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», м. Харків, Україна, 21-24 квітня 2020 року: наукові праці. Харків. 2020.

12. Рубцов. М. С. Інтелектуальні транспортні системи України / М. С. Рубцов, Ан. В. Бажинов // 82-га міжнародна студентська наукова конференція. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», м. Харків, Україна, 21-24 квітня 2020 року: наукові праці. Харків. 2020.

13. Ляшенко О. Ю. «Розумні» дороги: яким буде дорожнє покриття майбутнього / О. Ю. Ляшенко, Ан. В. Бажинов // 82-га міжнародна студентська наукова конференція. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», м. Харків, Україна, 21-24 квітня 2020 року: наукові праці. Харків. 2020.

14. Бажинов А. В. ДОРОГИ МАЙБУТНЬОГО - ДОРОГИ БЕЗПЕКИ РУХУ // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології управління транспортними процесами», 17–18 листопада 2020 р. / Секція «Проблеми та перспективи безпеки на транспорті». – Харків, ХНАДУ, 2020. – С. 272-274

Відомості про підвищення кваліфікації

- Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр №1  МВС України в Харківській області. Тема: «Методи детермінованого аналізу дорожньо-транспортних пригод». Наказ № 161 від 19.12.2016 р.

- КП «Міськелектротранссервіс» м. Харків. Тема: "Розробка і дослідження модуля управління рухом в системі інтелектуальних доріг". З 08 лютого по 05 березня 2021 р.

- Дистанційний курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики" від Офісу доброчесності НАЗК, 2022 р. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс ВУМ "Академічна доброчесність" 05.02.2022, 3 год. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Підвищення кваліфікації на КПК ЦОП ХНАДУ. Тема: "Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивчення дисциплін за відповідним фахом (напрямом)". 21.09.2021 - 28.06.2022. 180 годин. Начинается скачивание файлаСвідоцтво ПК №879 від 12.09.2022 р.

- Дистанційний курс "Дистанційне навчання: секрети успіху", Комунальний вищий навчальний заклад "Харківська академія неперервної освіти"ю З 25 жовтня 2023 р. по 31 жовтня 2033 р. 30 годин. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Всеукраїнська науково-практична конференція "Трансформаційні процеси професійного розвитку педагогів в умовах освітніх інновацій" в рамках 15-ої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти", Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", 28.03.2024, 3 години (0.1 кредиту ЄКТС) Начинается скачивание файлаСертифікат ПК-2024/5322

Електронна адреса

bazhinov62@ukr.net

Рейтинг

0,32