Холодова Ольга Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент

Освіта

Закінчила у 2003 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті” (диплом з відзнакою).

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Формування систем паркингів в центральних ділових частинах великих та найбільших міст» захистила 02 жовтня 2013 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д64.059.02 при Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті Міністерства освіти і науки України.    

Досвід роботи

Педагогічну діяльність розпочала в 2003 році з посади викладача стажиста, в 2004 році була переведена на посаду асистента, а з  2014 по теперішній час – доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху ХНАДУ.

 Є автором понад 50 наукових та методичних публікацій.

 Педагогічну та наукову діяльність Холодова О. О. поєднує з активною громадською роботою -  Вчений секретар факультету транспортних систем Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (з 2004 р.)

 

З вересня 2023 року є гарантом освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Основні навчальні курси

1. Науково-дослідницька робота студентів

2. Організація та безпека дорожнього руху

 Навчально-методична діяльність охоплює всі форми навчання: денну, заочну та всі види навчального процесу: проведення практичних та лабораторних занять, читання лекцій, керівництво курсовим та дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою студентів. Всі дисципліни, що веде Ольга Холодова, методично забезпечені: розроблено робочі навчальні програми, лекційні курси, методичні вказівки до практичних робіт та курсового проектування, виконання контрольних робіт, тощо.    

Наукові інтереси

Удосконалення транспортних систем мегаполісів.

Дослідження параметрів дорожнього руху.

Дослідження і формування систем паркування (стоянок, паркингів)

Публікації

2023

 1. Холодова О.О., Бугайова М.О., Бугайов В.С. (студент), Чередниченко А.В. (студент) Математичне моделювання рівня викидів шкідливих речовин для оцінки ефективності організації дорожнього руху. Міжнародний науковий журнал "Грааль науки" №26 (квітень, 2023).  м. Обухів: ФОП Гуляєва В. М., 2023.- С. 275-282
https://archive.journal-grail.science/index.php/2710-3056/issue/view/14.04.2023/14 https://doi.org/10.36074/grail-of-science.14.04.2023 ISSN: 2710-3056 (Index Copernicus id=68914)

2. Холодова О. О., Бугайова М. О. Analysis of methods for determining the amount of emissions of harmful substances depending on the methods of road traffic organization. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OU, 2023, pp. 163-167

3. Бугайов І.С., Холодова О.О., Бугайова М.О. Оцінка ефективності впровадження засобів заспокоєння дорожнього руху на перехресті. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Луцьк. 2023. №1(20). С. 78-85.

4. Холодова О.О., Левченко О.С., Наглюк І.С. Дослідження впливу тривалості проміжного такту на безпеку дорожнього руху. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Луцьк. 2023. №1(20). С. 273-282.

5. Ігор БУГАЙОВ, Ольга ХОЛОДОВА, Марина БУГАЙОВА. Оцінка ефективності застосування методів каналізування руху на вулично-дорожній мережі міста Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Луцьк. 2023. №2(21). С. 40-50. DOI: https://doi.org/10.36910/automash.v2i21

6. Мордвінова А. М., Холодова О. О. Дослідження впливу організації дорожнього руху на перехресті на його екологічну безпеку. Збірка матеріалів 85-ої міжнародної студентської наукової конференції ХНАДУ (12 квітня 2023 року). Секція «Організація і безпека дорожнього руху». Харків: ХНАДУ, 2023.-С.31-36

7.  Матвейчук Д. Ю., Холодова О. О. Шляхи запобігання аварійності в Україні. Збірка матеріалів 85-ої міжнародної студентської наукової конференції ХНАДУ (12 квітня 2023 року).Секція «Організація і безпека дорожнього руху». Харків: ХНАДУ, 2023.- С.37-41

8.  Холодова О.О. Бугайова М.О. Громадянська освіта в закладах вищої освіти Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Соціальні та культурні європейські студії: соціальні інновації для України» для студентів, здобувачів, молодих вчених, аспірантів, докторантів, дослідників, викладачів, представників професійних спільнот та громадянського суспільства м. Київ,  26 квітня 2023 року / Київ: Вид-во Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, 2023.- с. 204-209

9. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia 2023. – 1438 p. DOI 10.5281/zenodo.7825520.

10. Innovations in the Education of the Future: Integration of Humanities, Technical and Natural Sciences: International collective monograph, FIT CTU in Prague 2023. – 722 p. DOI 10.5281/zenodo.10277355 ISSN 0-745110-169734.

2022

1. Тищук Д.В., Холодова О.О. Вибір найліпшої схеми організації дорожнього руху на елементах вулично-дорожньої мережі в умовах невизначеності. Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2022 р. Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022. С.106-109.

2. Холодова О.О., Мірошниченко А.Р., Левченко О.С. Щодо питання підвищення безпеки дорожнього руху на перетинаннях. Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2022 р. Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022. С.93-97.

3. Tyschuk D.V., Gerasymchuk T.V., Holodova O.O. Analysis of functioning of technical peripheral means of automated traffic control systems. Питання сучасної модернізації науки та освіти: збірник наукових статей. Частина I. Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022. C. 25-28.

4. Ярмак Т. В., Холодова О. О., Сук О. Є. Роль викладача-тьютора в умовах модернізації освітнього процесу. Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти: науково-методична інтернет-конференція з міжнародною участю, 24 листопада 2022 року. Харків, ХНАДУ. С. 100-102.

5. Тільний М.О., Холодова О.О. Обґрунтування доцільності введення одностороннього руху в містах. Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2022 р. Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2022. С.110-114.

2021

1. Семченко Н.О., Холодова О.О., Бугайова М.О. Екологічна оцінка варіантів організації дорожнього руху за витратами палива. Theoretical and practical aspects of modern scientific research: сollection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ» with Proceedings of the І International Scientific and Practical Conference, 30 квітня 2021, Seoul-Vinnytsia: Case Co., Ltd. & European Scientific Platform, 2021. Vol. 1. Pp. 220-223. DOI: 10.36074/logos-30.04.2021.v1.64.

2. Semchenko, N. О., Kholodova O. О., Buhaiova M. О. Comparative analysis of methods for determination of supply flows. Автомобiльний транспорт. 2021. Вип. 48. С. 64-78. DOI: 10.30977/AT.2219-8342.2021.48.0.64.

3. Безпека дорожнього руху з урахуванням впливу фактора людини: монографія / О. В. Степанов та ін. Харків: Вид-во «Естет Принт», 2021. 288 c.

4. Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., – etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. 994 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.III

5. Hnatushok D.A. Kholodova O.O., Borzenko O.P. Study of the location of parking facilities in cities. Студентство. Наука. Іноземна мова: збірник наукових праць. Машинобудування та матеріалознавство. Транспортні технології. Економічні науки. Гуманітарні науки. Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021. Вип. 13. Частина 2. С. 142-144.

6.  Гнатушок Д.А., Холодова О.О. Новий підхід з визначення місць дислокації об'єктів паркування в містах. Збірка матеріалів 83-ої міжнародної студентської наукової конференції, 12-16 квітня 2021 року / Секція «Організація і безпека дорожнього руху». Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021. С. 7-11

7. Боклажко Е.Б., Холодова О.О. Проблеми організації паркування біля крупного торгівельного центру. Збірка матеріалів 83-ої міжнародної студентської наукової конференції, 12-16 квітня 2021 року / Секція «Організація і безпека дорожнього руху». Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021. С. 56-63.

8. Kholodova О.О., Miroshnychenko А.R. Іnfluence of traffic management measures on environmental load in cities. Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021: збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції за участю молодих науковців», 27 жовтня 2021 року. Харків: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2021. С.14-16.

2020

1. Семченко Н.О. Дослідження взаємодії пішохідних і поворотних транспортних потоків/ Н.О. Семченко, О.О. Холодова, О.С. Левченко // Збірник матеріалів ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ” на честь 90 річчя ХНТУСГ, 27 березня 2020 р. / Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. - Харків, 2020. – С.42.

2.  Холодова О.О. Щодо питання необхідності визначення меж центральної ділової частини міста/ О.О. Холодова, Н.О. Семченко, О.С. Левченко // Збірник матеріалів ІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Напрями розвитку технологічних систем і логістики в АПВ” на честь 90 річчя ХНТУСГ, 27 березня 2020 р. / Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка. - Харків, 2020. – С.50.

3. Гнатушок Д.О. Дослідження місць дислокації об’єктів паркування в містах/ Д.О. Гнатушок, О.О. Холодова // Збірка матеріалів 82-ої міжнародної студентської наукової конференції , 21-24 квітня 2020 року / Секція «Організація та безпека дорожнього руху». -  Харків, ХНАДУ, 2020. – С.34-37.

4.  Пазиненко І.О. Світовий досвід вирішення проблем паркування/ І.О. Пазиненко, О.О. Холодова // Збірка матеріалів 82-ої міжнародної студентської наукової конференції , 21-24 квітня 2020 року / Секція «Організація та безпека дорожнього руху». -  Харків, ХНАДУ, 2020. – С.38-46.

5. Холодова О. О., Семченко Н. О., Левченко О. С. Проблема забруднення атмосферного повiтря автомобiльним транспортом в м. Харкiв // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 90. - С. 155-161.

6. О. С. Левченко, О.О. Холодова, Н.О. Семченко Аналіз функціонування технічних периферійних засобів автоматизованих систем керування дорожнім рухом в м. Харків // Матеріали 11-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», 08-10 вересня 2020 р. / Секція «Проблеми експлуатації енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті». – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2020. – С. 110 -114.

7. Н.О. Семченко, О.С. Левченко, О.О. Холодова Визначення закономірностей процесу руху груп щільних транспортних потоків перегонами // Матеріали 11-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні енергетичні установки на транспорті і технології та обладнання для їх обслуговування», 08-10 вересня 2020 р. / Секція «Проблеми експлуатації енергетичних установок і допоміжного обладнання на транспорті». – Херсон: Херсонська державна морська академія, 2020. – С. 115 -119.

8. О. О. Холодова, Д.А. Гнатушок (студент) АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В МІСТАХ // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології управління транспортними процесами», 17–18 листопада 2020 р. / Секція «Проблеми та перспективи безпеки натранспорті». – Харків, ХНАДУ, 2020. – С. 239-242

9. Семченко Н. О., Холодова О. О., Левченко О. С. Исследование движения поворотных потоков регулируемого пересечения // XXVI научно-техническа конференция с международно участие. Сборник доклади. Том 27 част 1 / Варна (България):Издателство ТУ Варна, 2020. – С. 10-13

10. Холодова О. О., Семченко Н. О., Левченко О. С. Определение границ центральной деловой части на транспортной сети города // XXVI научно-техническа конференция с международно участие. Сборник доклади. Том 27 част 1 / Варна (България):Издателство ТУ Варна, 2020. – С. 18-2

2019

1.  Холодова О.О. Формування систем перехоплюючих паркінгів у великих містах / О.О. Холодова, О.С. Левченко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / Науковий журнал. - Сєвєродонецьк, 2019. – №3 (251). - С. 205-211.

2. Левченко О.С. Необхідність вибору оптимальних технічних периферійних засобів автоматизованих систем керування дорожнім рухом / О.С. Левченко, О.О. Холодова, А.І. Потапенко // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції “Комп’ютерні технології і мехатроніка”, м. Харків, 30 травня 2019 р. / ХНАДУ. – Харків, 2019. - С. 172-174.

3. Холодова О.О. Проблеми формування систем об’єктів паркування у великих містах/ О.О. Холодова, О.С. Левченко // Збірник наукових праць IX-ої міжнародної науково-практичної конференції “Транспорт і логістика: проблеми та рішення”, Сєвєродонецьк – Одеса – Вільнюс - Київ, 22-24 травня 2019 р. / Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Одеський національний морський університет. – Одеса, КУПРІЄНКО СВ, 2019. - С. 39- 43.

 4. Kholodova O. O. The problem of organizing the road traffic in the city downtown / Ye. V. Stolyarov, O. O. Kholodova. // Студентство. Наука. Іноземна мова: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих науковців. – Харків: ХНАДУ, 2019. – Вип. 11. – Частина 3. –  С. 98-100.

5. Оlha Kholodova. The necessity of creating the systems of park and rides in the big cities / Оlha Kholodova, Olena Levchenko // Сборник доклади XXV научно-техническа конференция с международно участие “Транспорт, екология, устойчиво развитие”, Ековарна 2019, 16-18 май 2019 / Технически университет Варна. – Варна, ТУ-Варна, 2019. – С.171-174.

6. Столяров Є.В. Організація роботи системи перехоплюючих паркінгів/ Є.В. Столяров, О.О. Холодова // Збірка матеріалів 81-ої міжнародної студентської наукової конференції , 1-5 квітня 2019 року / Секція «Організація і безпека дорожнього руху». -  Харків, ХНАДУ, 2019. – С. 40-44.

7. Сосновик В.О. Дослідження впливу організації дорожнього руху на забруднення навколишнього середовища / В.О. Сосновик, О.О. Холодова // Збірка матеріалів 81-ої міжнародної студентської наукової конференції , 1-5 квітня 2019 року / Секція «Організація і безпека дорожнього руху». -  Харків, ХНАДУ, 2019. – С. 45-50.

8.  Холодова О.О. Щодо визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні автомобілів об’єктами паркування/ О.О. Холодова, О.О. Северин, О.О. Шуліка // IV Міжнародна науково-практична конференція "Безпека на транспорті - основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи " 26-27 листопада 2019 р.,  м. Харків,  ХНАДУ, 2019.  (Посвідчення УкрІНТЕІ від 20 грудня 2018 року № 676) – С. 133-135.

2018

 1. Холодова О.О. Аналіз методик визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні об’єктами паркування автомобілів/ О.О. Холодова, О.О. Северин, О.О. Шуліка // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів: наук. журнал. – 2018. –№12. – С. 281-287.

2.  Холодова О.О. Досвід використання інтерактивних форм навчання при вивченні дисципліни “Організація і безпека дорожнього руху”/ О.О. Холодова // Матеріали всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції з проблем вищої освіти “Підвищення якості освітньої діяльності у вищих навчальних закладах за рахунок інтерактивних форм навчання”, м. Харків, 9-10 квітня 2018 р./ ХНАДУ. – Харків, Україна, 2018. – С. 26-27.

2015

 1. Холодова О.О. Постановка задачі обслуговування зон міста за допомогою перехоплюючих паркингів / О.О. Холодова, Д.О. Музильов // Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського / Міністерство освіти і науки України; редкол.: М.В. Загірняк (гол. ред.) та ін. – 2015. – Вип.1. – С.75-80.

2.  О. Kholodova. Evaluation of efficiency of parking system formation on example of Kharkiv / О. Kholodova//Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. Харьковского национального автомобильно-дорожного университета / Министерство образования и науки Украины; редкол.: Туренко А.Н. (гл. ред.) и др. – 2015. - Вып.37. - С. 55-60.

3.  Холодова О.О. Результати експериментальних досліджень визначення попиту на паркування в центральній діловій частині міста / О.О. Холодова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб.науч. тр. / М-во образования и науки Украины; редкол.: В.А. Богомолов (гл. ред.) и др. – 2015. – Вып. 70. – С.99-105.

4.  Холодова О.О. Щодо визначення радіусу зон обслуговування паркингів/ О.О. Холодова //Автомобиль и Электроника. Современные технологии: электр. науч. спец. изд./ХНАДУ – 2015. – Вып. 8. – С. 90-94.

5.  Холодова О.О. Особливості дистанційного навчання при вивченні дисципліни “Організація і безпека дорожнього руху”/ О.О. Холодова //Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: збірник тез і доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції, 10 листопада 2015 р. – Харків, 2015. – С. 291-294.

2014

 1. Холодова О.О. Постановка задачі дослідження попиту на паркування біля центрів транспортного тяжіння” /Cіренко В.В., Холодова О.О.// Збірник матеріалів “Інтеграційні процеси й інноваційні технології. Досягнення і перспективи технічних наук. (іноземними мовами)” , м/н науково-практична конференція студентів і молодих учених вищих технічних навчальних закладів, Харків, 2014 – С. 86-89.

2. Холодова О.О. Сучасні проблеми перевезення сільськогосподарських вантажів в міжнародному сполученні /Холодова О.О., Кутья О.В.// Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка Вип.147, Харків, 2014. – С. 180-186. - 7

3.  Холодова О.О. Постановка задачі обслуговування зон міста за допомогою перехоплюючих паркингів /Холодова О.О., Музильов Д.О.// Матеріали II-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту”,    8 квітня 2014 р., ВНТУ, Вінниця, 2014.- С. 11-14.

4. Холодова О.О. Щодо питання удосконалення паркування центрів транспортного тяжіння в центральній діловій частині міста / Холодова О.О., Музильов Д.О.//Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів», Харків, 2014.- С.152-160. - 9

5. Холодова О.А. Задача проектирования систем перехватывающих паркингов в крупных городах / Е.М. Гецович, О.А. Холодова, В.В. Шелудченко// Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. Харьковского национального автомобильно-дорожного университета /  Министерство образования и науки Украины; редкол.: Туренко А.Н. (гл. ред.) и др. – 2014. - Вып.35. - С. 128-132.

2013

 1. Холодова О.О. Визначення місткості вулично-дорожньої мережі міста з надання місць паркування як елемента системи паркингів / О.О. Холодова // Materiály IX mezinárodní vědecko – praktická konference “Moderní vymoženosti vědy – 2013”. – Díl 75. Technické vědy:  Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o – P. 9 – 17.

2. Холодова О.О. Формування систем паркингів в центральних ділових частинах великих та нйбільших міст/ О.О. Холодова// Проблеми підвищення рівня безпеки, комфорту та культури дорожнього руху: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 квітня 2013 р.: матеріали. – Х., 2013. – С. 98-101.

 2012

 1. Холодова О.А. Методика определения основных параметров системы паркингов в центральной деловой части  города / О.А. Холодова // Белорусский национальный технический университет: сб. науч. тр. – 2012. – С. 99 – 108.

2011

1. Холодова О.О. Апробация методики расчета параметров системы паркингов на примере г. Харьков / Е.М. Гецович, О.А. Холодова // Труды международной научно-практической конференции “Транспортные системы мегаполисов. Проблемы и пути решения”, 11–12 октября 2011 г., ХНАДУ. – Харьков, 2011. – С. 99 – 108.

 2. Холодова О.А. Апробация методики расчета параметров системы паркингов на примере г. Харьков / Холодова О.А. // Восточно-европейский журнал передовых технологий / Системы управления. – 2011. – №6/3(54). – С. 36 – 41. – 6

3. Холодова О.О. Методика проектирования систем паркингов в транспортных системах мегаполисов / Е.М. Гецович, О.А. Холодова // Сборник научных трудов, посвященный ежегодной Международной научно-практической конференции, 27–29 октября 2010 г. – Минск, 2011. – С. 101 – 108.

4. Холодова О.О. Подход к формированию системы паркингов в центральной деловой части города/ Е.М. Гецович, О.А. Холодова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Забезпечення руху та комфорту дорожнього руху: проблеми та шляхи вирішення”, 17–18 травня 2011 р. – Харків, 2011. – С. 82 – 87.

2010

 1. Холодова О.О. Транспортное районирование мегаполисов / Е.М. Гецович, Д.В. Засядько, О.А. Холодова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб.науч. тр. – 2010. – №.50. – С. 7 – 10.

2. Холодова О.О. Программный продукт поддержки принятия решений для формирования системы паркингов / Е.М. Гецович, О.А. Холодова, К.С. Шварева // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб.науч. тр. – 2010. – №50. – С. 88 – 92.

3. Холодова О.О. Определение вместимости паркингов в транспортной системе мегаполиса /Е.М. Гецович, О.А. Холодова // Сборник научных статей международной научно-практической конференции “Совершенствование организации дорожного движения, перевозок пассажиров и грузов”, г. Минск,      23–24 октября 2009 г./ БНТУ. – Минск: БНТУ, 2010. – С. 90 – 96.

4. Холодова О.А. Формирование системы паркингов в транспортной системе мегаполіса / О.А. Холодова, М.А. Волков, К.С. Шварева // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2010): науч.-техн. конф. с междунар. участием,  18–21 мая 2010 г.: труды. – Х., 2010. – Ч. I. – С. 337 – 340.

5. Холодова О.А. Процес формування і задоволення попиту на паркування в центральній частині мегаполісів / О.О. Холодова, О.С. Токмиленко // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2010): науч.-техн. конф. с междунар. участием,  18–21 мая 2010 г.: труды. – Х., 2010. – Ч. I. – С. 341 – 342.

6. Холодова О.О. Визначення сумарної місткості системи паркингів в транспортній системі мегаполісу / О.О. Холодова, В.О. Кучеренко // Компью­терное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2010): науч.-техн. конф. с междунар. участием,  18–21 мая 2010 г.: труды. – Х., 2010. – Ч. II. – С. 269 – 270.

7. Холодова О.О. Визначення місць дислокації паркингів в транспортній системі мегаполісу / О.О. Холодова, І.М. Тимченко // Компьютерное моделиро­вание в наукоемких технологиях (КМНТ-2010): науч.-техн. конф. с междунар. участием,  18–21 мая 2010 г.: труды. – Х., 2010. – Ч. II. – С. 271 – 272.

2009

1. Холодова О.О. Проблема организации дорожного движения в центральной деловой части города / Е.М. Гецович, О.А. Холодова, М.А. Казакова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. – 2009. – № 44. – С. 56–57.

2. Холодова О.О. Проблемы и задачи совершенствования транспотных систем мегаполисов / Е.М. Гецович, Н.А. Семченко, О.А. Холодова, М.А. Казакова // Прикладная элктроника. – 2009. – том 8, №2. – С. 228 – 231.

3. Холодова О.О. Задача делимитации центральной деловой части мегаполиса / Е.М. Гецович, О.А Холодова, М.А. Казакова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. – 2009. – № 45. – С. 35 – 37.

4. Холодова О.О. Методика определения потребной вместимости паркингов в мегаполисе / Е.М. Гецович, О.А Холодова // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр. – 2009. – № 47. – С. 148 – 150.

5. Холодова О.О. Новые подходы в развитии систем паркингов в мегаполисах / Е.М. Гецович, О.А Холодова // Вісник Донецького інституту  автомобільного транспорту: науковий журнал. – 2009. – № 1. – С. 65 – 68.- 4

6. Холодова О.О. Концепция создания системы паркингов в мегаполисах/ Е.М. Гецович, О.А. Холодова, В.А. Кучеренко // Коммунальное хозяйство городов / Научно-технический сборник ХНАГХ. – 2009. – № 86. – С. 297 – 303.

 

Публікації навчально-методичного характеру

2023

1. Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра
для студентів денної та заочної форм навчання кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»/ Вдовиченко В.О., Волкова Т.В., Павленко О.В., Любий Є.В., Свічинський С.В., Холодова О.О. – Х.: ХНАДУ, 2023. – 46 с.

2. Абрамова Л.С., Рябушенко О.В. Холодова О.О. Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи бакалавра за напрямком дослідження систем організації та безпеки дорожнього руху для студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». Харків: ХНАДУ. 2023. 32 с.

2022

 1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) / Н.О. Семченко, О.О. Холодова, М.О. Бугайова. - Х.: ХНАДУ, 2022. – 36 с.

2021

 1. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Частина 1) / Холодова О. О., Семченко Н. О., Левченко О. С. – Х.: ХНАДУ, 2021. – 73 с.

2. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Організація та безпека дорожнього руху» для студентів спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (Частина 2) / Семченко Н. О., Холодова О. О., Левченко О. С. – Х.: ХНАДУ, 2021. – 66 с.

2019

1. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Організація та безпека дорожнього руху” для студентів спеціальності 275.03 “Транспортні технології (на автомобільному транспрті)”/О.В. Рябушенко, О.О. Холодова – Х.:ХНАДУ, 2019.- 48 с.

2017

 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація і безпека дорожнього руху» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)»/ О.В. Рябушенко, А.В. Бажинов, О.О. Холодова, Д.В Засядько – Х.:ХНАДУ, 2017. – 110 с.

2. Методические указания для практических работ по дисциплине «Организация и безопасность дорожного движения» для иностранных студентов дневной формы обучения по специальности 275 «Транспортные технологи (по видам)» / О.А. Холодова, А.В. Рябушенко, А.В. Бажинов., Д.В. Засядько – Х.:ХНАДУ, 2017. – 117с.

2015

1. Програма, завдання, методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни “Організація та безпека дорожнього руху” для студентів, що навчаються за напрямом 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)» заочної форми навчання/ О.О. Холодова, А.В. Бажинов. – Х.:ХНАДУ, 2015. – 32 с.

2. Методические указания для практических занятий по дисциплине «Организация и безопасность дорожного движения» для иностранных студентов направления 6.070101 «Транспортные технологии» / О.А. Холодова, Е. Б. Решетников, Н.А. Семченко, Г.Г. Птица, Е.В. Запорожцева. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 52 с.

3. Програма, завдання та методичні вказівки до контрольної роботи   з дисципліни “Організація руху видів транспорту” для студентів, що навчаються за напрямом підготовки  6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту) заочної  форми  навчання/ О.О. Холодова, А.В. Бажинов. – Х.:ХНАДУ, 2015. – 16 с.

4.  Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація руху видів транспорту” для студентів факультету транспортних систем напрямку підготовки 6.070101 - «Транспортні технології»/ О.О. Холодова, А.В. Бажинов. – Х.:ХНАДУ, 2015. – 36 с.

Патенти та авторські свідоцтва

 

Авторське свідоцтво на твір - «Комп’ютерна програма “Комп’ютерний програмний продукт підтримки прийняття рішень”«Parking Planing System./ О.О. Холодова, Є.М. Гецович, В.Т. Лазурік // А.С. 48520 Україна; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Дата  реєстрації від 29.03.2013

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру “Аналіз методик визначення допустимої пішохідної дистанції при обслуговуванні об’єктами паркування автомобілів” (стаття)/ О.О. Холодова, О.О. Северин, О.О. Шуліка.// А.С. 7941 Україна; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Дата  реєстрації від 29.05.2018.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру “Формування систем перехоплюючих паркінгів у великих містах” (стаття)/ О.О. Холодова, О.С. Левченко// А.С. 90655 Україна; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Дата  реєстрації від 15.07.2019.

Твір науково-практичного характеру "Проблема забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом в м. Харків", Холодова О. О., Семченко Н. О., Левченко О. С., Начинается скачивание файла№100707 (21 грудня 2020 р.)

Твір науково-практичного характеру "Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Організація та безпека дорожнього руху" для студентів спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" (Частина 1)", Холодова О. О., Семченко Н. О., Левченко О. С., Начинается скачивание файла№100711 , (21 грудня 2020 р.)

Твір науково-практичного характеру "Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Організація та безпека дорожнього руху" для студентів спеціальності 275.03 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" (Частина 2)", Холодова О. О., Семченко Н. О., Левченко О. С., Начинается скачивание файла№100710,  (21 грудня 2020 р.)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру "Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Організації та безпека дорожнього руху" для студентів спеціальності 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" - Начинается скачивание файла№109477, дата реєстрації 15.11.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру "Comparative analysis of methods for determination of supply flows" - Начинается скачивание файла№109480, дата реєстрації 15.11.2021 р.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру "Дослідження впливу тривалості проміжного такту на безпеку дорожнього руху" Начинается скачивание файла№120792 від 26.07.2023 р.

Відомості про підвищення кваліфікації

2023

1. Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, напрямок «Поглиблення знань та практичних навичок у галузі використання сучасних методів, що використовуються під час дослідження обставин ДТП» (30.10.23-30.12.23) (180 год., протокол № 6 від 27.12.2023 р.)

 2. ТОВ «Експрес», напрямок «Поглиблення знань та практичних навичок у галузі організації роботи щодо попередження ДТП на автотранспортних підприємствах (АТП), планування робіт щодо профілактики ДТП, задач робітників АТП з забезпечення безпеки руху тощо» (01.09.23-30.10.23) (180 год., протокол № 4 від 07.11.2023 р.)

 3. Дистанційний курс "Електронне навчанні 2023". ХНАДУ. 48 годин. Сертифікат № 323064637ОН від 15.02.2023 р.

4. Дистанційний курс "Дивись під ноги". 15.03.2023. 6 годин. Сертифікат

5. Дистанційний курс "International experience in the field of publishing. Successful publicstions in Scopus and Web of science". 30 годин. Сертифікат № AD 1836 від 12.04.2023 р.

6. Дистанційний курс "Transfer of educational technologies in the countries of the European Union and Ukraine" (дисципліна "Traffic organisation and safety"), 12 годин лекцій, 20 годин практичних занять та 13 годин самопідготовки. Люблін, Польща. 24.07.2023 -31.07.2023, 45 год. Сертифікат

7. Дистанційний курс "Academic integrity and time-management in the preparation of scientific works: Foreign and native experience", 12 годин лекцій, 12 годин лекцій, 20 годин практичних занять та 13 годин самопідготовки. Люблін, Польща. 7.08.2023 -14.08.2023, 45 год. Сертифікат

8. Навчальний курс в рамках проекту ЄС Erasmus+ "Implementation of European Union mechanism for combating modern challenges and threads", 94 год. 30.06.2023. Сертифікат

9. Отримання звання "Тренерка Всеукраїнського конкурсу "Олімпіада геніїв України" 2023 категорії "Наука"", наказ НЦ "МАНУ" №139 від 10.05.2023 р. Сертифікат

 2022

 1. Підвищення кваліфікації на КПК ЦОП ХНАДУ. Тема: "Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисциплін за відповідним фахом (напрямом) підготовки". 21.09.2021 - 28.06.2022. 180 годин. Свідоцтво ПК №880 від 12.09.2022 р.

2. Дистанційний курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики" від Офісу доброчесності НАЗК, 2022 р. Сертифікат

3. Дистанційний курс ВУМ "Академічна доброчесність" 05.02.2022, 3 год. Сертифікат

4. Дистанційний курс Prometheus "Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів", 60 год., 2022 р. Сертифікат

5. Дистанційний курс "Media and cultural policies of European Union", 60 годин/ 11.11.2022 - 29.11.2022. Сертифікат № AS2022-00000022

6. Дистанційний курс "EU Media Policy". 11.11.2022 - 13.11.2022. 12 годин. Сертифікат № EUMP-00000160

7. Дистанційний курс "European Cultural Policy". 25.11.2022 - 27.11.2022. 20 годин. Сертифікат № ECP-00000155

8. Дистанційний курс "Professional development onlone training course "Digital teaching"". 18.10.2022 - 14.12.2022. 90 годин. Сертифікат DT2022028

9. Дистанційний курс "Academic integrity in the training for masters and doctors of philosophy (PhD) in the countries of the European Union and Ukraine". 05.12.2022 - 12.12.2022. 45 годин. Сертифікат ESN №10988 від 12.12.2022 р.

10. Дистанційний курс "Use of informal education in the training of bachelors and masters: Experience of EU countries and Ukraine". 19.12.2022 - 26.12.2022. 45 годин. Сертифікат ESN №11362/2022 від 26.12.2022 р.

2021

1. Міжнародне стажування "Академічна доброчесність" у Вищому духовному семінаріумі Товариства католицького апостольства", Варшава, Польща. 18.10.2021-26.11.2021 Сертифікат

2019

1. Лінгвістичний центр факультету іноземних мов ХНУ з березня по червень 2019 р.на рівень Upper-Intermediate/B2 (120 год.). Сертифікат № 2019-83

2015

1. ХНАДУ, ЦПКіПО Тема: «Розробка дистанційного курсу «Організація та безпека дорожнього руху» Свідоцтво 12СПВ №011432 від 17.02.2015 р.

Відзнаки

1. Грамота ХНАДУ за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 85-річчя створення ХНАДУ (наказ № 307/3 від 23.09. 2015 р.)

2. Почесна грамота за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 90-річного ювілею ХНАДУ (наказ № 184/3 від 07.09. 2020 р.)

3. Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом університету» III ступеня (рішення ректорату та профкому №55/3 від 06.09.2021 р.)

Рейтинг

1,07