Птиця Геннадій Григорович

Освіта

Досвід роботи

Педагогічну діяльність почав з посади викладача стажиста, потім асистента, потім займав посади старшого викладача, доцента кафедри, заступника завідувача кафедри «Транспортних систем» і «Організації і безпеки дорожнього руху», заступника відповідального секретаря приймальної комісії, відповідальний секретар приймальної комісії ХНАДУ.

Є автором понад 70 наукових та методичних публікацій.

Педагогічну та наукову діяльність Геннадій Птиця поєднує з активною громадською роботою.
В теперішній час є:

- відповідальним секретарем приймальної комісії ХНАДУ,

- членом групи інтернаціоналізації ХНАДУ,

 - членом методичної ради ХНАДУ, секція «дистанційної та дуальної освіти».

Нагороди та заохочення:

- Грамота ХНАДУ за сумлінну працю, особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди «Дня автомобіліста та дорожника» (2017р);

- Почесний знак «За видатні заслуги перед колективом університету» ІІІ ступеня (2021р);

- Подяка Харківської обласної державної адміністрації за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток науки і освіти та з нагоди Дня Конституції України (2021 р.)

- ХОДА, Дипломант обласного конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена" у номінації "Викладач професійно-орієнтованих дисциплін", 2022р.

- Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2022 р.)

- Грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2023 р.)    

Основні навчальні курси, які веде Птиця Г.Г.:

- “Транспортне планування міст” (36 лекц. год.),

- “Технічні засоби регулювання дорожнього руху” (16 лекц. год.).

 Навчально-методична діяльність охоплює всі форми навчання: денну, заочну та всі види навчального процесу: проведення практичних занять, читання лекцій, керівництво курсовим та дипломним проектуванням, науково-дослідною роботою студентів. 

Під його керівництвом та за його участі виконано ряд наукових та господарських проектів:

·       Проведення досліджень та розробка схем організації дорожнього руху по вул. Корольова (0,32 км), вул. Єгорова (0,23 км), вул. Комунальна (0,34 км), вул. Гетьмана Мазепи (0,43 км), вул. Чайковського (0,42 км) в смт Коломак Коломакського району Харківської області (Керівник теми)

·       Розробка пропозицій щодо формування задач Програми забезпечення безпеки дорожнього руху на території Харківської області на період 2018 – 2020 років (Експерт з транспортного планування та безпеки дорожнього руху)

·       Науково-дослідна робота з обґрунтування планувального рішення транспортного вузла на перехресті вулиць Суходольська та Європейська м. Ізюм (Експерт з транспортного планування та консультант з побудови імітаційних моделей (PTV VISSIM) функціонування транспортного вузла)

·       Послуги з інженерного проектування (послуги з розробки схеми організації дорожнього руху на дорогах Дніпровського району) м. Запоріжжя (Відповідальний виконавець. Розробка схем розташування технічних засобів регулювання)

·       Розробка схеми організації дорожнього руху та обгрунтування введення світлофорного регулювання на перехресті вул. Клочківська та вул.Лопанська міста Харків (Побудова імітаційних моделей (PTV VISSIM) функціонування суміжних перехресть зі світлофорним регулюванням за принципом забезпечення координованого управління транспортними потоками по типу «Зелена хвиля»)

 ·       Науково-практичний підхід підвищення безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах № держреєстрації 0115U003272 (Відповідальний виконавець. Розробка прототипу методики проведення аудиту безпеки дорожнього руху на залізничному переїзді та на підходах до нього)

  ·       Науково-дослідна робота з моделювання транспортних і пішохідних потоків на ключових вузлах вулично-дорожньої мережі м. Краматорськ (Керівник теми)  

  ·       Проведення досліджень та розробка схеми організації дорожнього руху по вул. Пушкіна (3,0 км) в м. Лиман Донецької області  (Відповідальний виконавець)  

Основні навчальні публікації:

Співавтор підручника «Аудит безпеки дорожнього руху»

Співавтор навчального посібника «Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху»

Співавтор навчального посібника «Практикум з проведення аудиту безпеки дорожнього руху»

Співавтор  монографії «Концепція управління безпекою дорожнього руху»

Наукові інтереси

Дослідження параметрів дорожнього руху.

Вплив параметрів умов руху на рівень безпеки дорожнього руху на вулицях і дорогах міських та позаміських шляхів сполучення.

Інноваційні рішення для управління безпекою дорожнього руху.

Моделювання проектних рішень по організації дорожнього руху з оцінкою ефективності альтернативних рішень з використанням сучасних програмних продуктів.

Формування планів розвитку дорожнього руху для реалізації концепції сталої міської мобільності.

Публікації

2013

 Птица Г.Г. Теоретические исследования параметров безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах / Г. Г Птица // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр., Выпуск 61 –62 / ХНАДУ. –  2013. – С. 64-70.

 2014

 Птица Г.Г., Абрамова Л.С. Результаты редукции частных коэффициентов аварийности при определении уровня безопасности дорожного движения // Академическая наука - проблемы и достижения. Материалы IV международной научно-практической конференции. 7 – 8 июля 2014 г. Москва.- CreateSpace 4900 LaCross Road, North Charleston, SC, USA 29406, 2014, c. 165 – 169.

 2015

 Абрамова Л.С. Аудит безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус / Під загальною редакцією І.С. Наглюка: Підручник. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 281 с.

 Птица Г.Г. Анализ методов опре-деления показателей безопасности до-рожного движения / Л.С. Абрамова, В.В. Ширин, Г.Г. Птица // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета: сб. науч. тр., 2015. – Вып. 69. – C. 118 – 123.

 Птица Г.Г. Результаты экспериментальной проверки метода определе-ния уровня безопасности дорожного движения / Г.Г. Птица // Сборник научных трудов SWorld. – Одеса, 2015. – Вип. 2(39), т.1. – С. 24-31.

 Птиця Г.Г. Програмне середовище упорядкування показників безпеки дорожнього руху / Г.Г. Птиця // Актуальні проблеми викладання фундаментальної і прикладної математики в сучасному вищому навчальному закладі: Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. – Харків. Електронний збірник, 19-20 травня 2015р. – С. 55-59.

 Птиця Г.Г. Роль куратора у процесі навчання іноземних студентів / Г.Г Птиця, Н.В. Птиця // Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі: матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції. – Харків: ХНАДУ, 10 листопада 2015. – С. 150-153.

 Птица Г.Г. Сравнительный анализ моделей определения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах / Г.Г Птица // Новітні технології в автомобілебудівництві та транспорті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНАДУ, 15 – 16 жовтня 2015. – С. 91 – 93.

 2016

 Птица Г.Г. Экспериментальная проверка экспресс-метода определения уровня безопасности дорожного движения / Л.С. Абрамова, Г.Г Птица // Материалы науч.-технич. конф. с международным участием «Транспорт, экология – устойчивое развитие», г. Варна, Болгария, 2016. – С. 111-115.

 Птиця Г.Г. Глава 6. Концепция управления безопасностью дорожного движения // Перспективные тренды развития науки: техника и технологии. В 2 книгах. К 1.: монография / [авт.кол.: Львович И.Я., Некрасов В.А., Преображенский А.П. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016 – С. 169-190.

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» відбувся 09.03.2016р на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.059.02. Визначення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування. 244 с. (затверджено на засіданні Атестаційної колегії Міністерства від 12 травня 2016 року №503)

 Аудит безпеки дорожнього руху: підручник / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, С.В. Капінус, Г.Г. Птиця; під заг. ред. І.С. Наглюка. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 260 с.

 2017

 Ptytsya G. Features road safety assessment at a railway crossing / G. Ptitsya, O. Plujnikov// Integration processes and innovative technologies. Achievements and prospects of engineering sciences: collection of scientific works / Kharkiv National Automobile and Highway University. – Kharkiv, 2017. Issue 7, part I. – P. 133-137.

 Абрамова Л.С. Довідковий словник термінів та визначень з організації та безпеки дорожнього руху: словник /Л.С. Абрамова, Г.Г. Птиця, В.В. Ширін. – Х.: ХНАДУ, 2017. – 234 с.

 2018

 Птиця Г.Г. Вибір схеми організації дорожнього руху на пішохідному переході біля дитячих навчальних закладів / Г.Г. Птиця // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: науковий журнал / Луцький НТУ; [редкол.: Пустюльга С.І. (гол. ред.) та ін.]. - Луцьк, 2018. – Вип. №2(11). – C. 104–109.

 Птиця Г.Г. Формування інноваційних рішень для системи управління безпекою дорожнього руху / Л.С. Абрамова, В.В. Ширін, Г.Г Птиця // Автомобільний транспорт та інфраструктура: І Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 26–28 квітня 2018 року: тези конференції. Київ. 2018. – С. 140-143.

 Птиця Г.Г. Обґрунтування вибору організаційно-планувального рішення перехрестя в одному рівні на основі імітаційного моделювання / Г.Г. Птиця // Новітні технології розвитку автомобільного транспорту: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, Україна, 16-19 жовтня 2018 року: наукові праці. Харків. 2018. – С. 435-438.

2019

 Птиця Г.Г Структура перетворення параметрів дорожнього руху у системі управління / Л.С. Абрамова, Є.В. Нагорний, Г.Г. Птиця // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: 15-та науково-практична міжнародна конференція, м. Харків, Україна, 6-8 червня 2019 року: тези доповідей. Вісник економіки транспорту і промисловості. №66 (Р2), УкрДУЗТ, Харків. 2019. С. 61-63.

 Птиця Г.Г Дослідження умов та ризиків пішохідного руху в зоні розташування дитячих навчальних закладів з позиції користувачів пішохідних переходів / Г.Г. Птиця, А.В. Дрокіна, Є.О. Морозов// Безпека на транспорті - основа ефективної інфраструктури: Проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, Україна, 26-27 листопада 2019 року: наукові праці. Харків. 2019. С. 48-51.

 Птиця Г.Г Ймовірнісні складові визначення рівнів аварійності на автомобільних дорогах загального користування / Г.Г. Птиця, Л.С. Абрамова// Безпека на транспорті - основа ефективної інфраструктури: Проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків, Україна, 26-27 листопада 2019 року: наукові праці. Харків. 2019. С. 165-169.

 Liudmyla Abramova. Structure of transformation of the road motion parameters in the control system / Liudmyla Abramova, Yevhen Nahornyi, Henadii Ptytsia / SHS Web of Conferences 67, 05001 (2019). NTI-UkrSURT 2019: DOI doi.org/10.1051/shsconf/20196705001. www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/contents/contents.html

 Ковцур К.Г, Птиця Г.Г. Впровадження принципів академічної доброчесності серед студентів ХНАДУ // Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 09.09 – 21.09.2019). – Варшава, 2019. – 62-65 с.

 Практикум з проведення аудиту безпеки дорожнього руху / Л.С. Абрамова, І.С. Наглюк, В.В. Ширін, Г.Г. Птиця, С.В. Капінус, О.С. Левченко, Т.В. Харченко. Навч. посібник. – Х.: ХНАДУ, 2019. – 140 с.

 2020

Птиця Г.Г., Абрамова Л.С. Аналіз підходів до реалізації системи управління безпекою дорожнього руху в Україні. Автомобільний транспорт. 2020. № 17/2020. C. 33–41. URL:http://veit.khadi.kharkov.ua/article/view/205290/205107

Птиця Г.Г. Застосування елементів дистанційного навчання, як засіб забезпечення якісної освіти/ Г.Г Птиця, Н.В. Птиця // Взаємозв’язок освіти, науки та виробництва – основа ефективного навчального процесу: матеріали Всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф., м. Харків, 17 квіт. 2020. С. 328-331. URL: dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php

Птиця Г.Г Формалізація задачі адаптивного управління дорожнім рухом / Л.С. Абрамова, Г.Г. Птиця // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали 16-тої науково-практичної міжнародної конференції, м. Харків, Україна, 4-5 червня 2020 року. УкрДУЗТ, Харків. 2020. С. 21-23.

Птиця Г.Г. Дослідження зміни швидкості руху на магістральній вулиці міста / Г.Г. Птиця, В. Коренєв // 82-га міжнародна студентська наукова конференція. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», м. Харків, Україна, 21-24 квітня 2020 року: наукові праці. Харків. 2020.

Птиця Г.Г. Результати аудиту безпеки руху на наземних пішохідних переходах в місті / Г.Г. Птиця, А. Дрокіна // 82-га міжнародна студентська наукова конференція. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», м. Харків, Україна, 21-24 квітня 2020 року: наукові праці. Харків. 2020. 

(SCOPUS) Abramova L., Shyrin V., Ptytsia H., Kapinus S. Dynamic control over traffic flow under urban traffic conditions // ISSN 1729-3774 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4/3 (106) 2020 DOI:10.15587/1729-4061.2020.210170

Птиця Г.Г, Абрамова Л.С.  Вимоги до створення якісної системи управління безпекою дорожнього руху в Україні //Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології управління транспортними процесами», 17–18 листопада 2020 р. / Секція «Проблеми та перспективи безпеки на транспорті». – Харків, ХНАДУ, 2020. – С. 269-271

2021

Птиця Н.В., Птиця Г.Г. Значення самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Частина 2, 22 квітня 2021р., – Одеса: ОДАБА, 2021. – С. 170-171.

Птиця Н.В., Птиця Г.Г. Академічна доброчесність при виконанні дипломної роботи студентами спеціальності 275 «Транспортні технології» Матеріали наукової Інтернет-конференції з проблем вищої освіти і науки «Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти», 23 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 172-175.

Птиця Г.Г., Абрамова Л.С. Прогнозування ризиків ДТП на автомобільних дорогах. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2021. № 3(156)/2021. C. 84–92. DOI https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-156-3-84-92

(SCOPUS) Liudmyla Abramova, Hennadii Ptytsia, Valerii Shyrin, and Serhii Kapinus, The concept of uniform movement of traffic flows on the contour of city highways and streets. AIP Conference Proceedings 2439, 020018 (2021) doi.org/10.1063/5.0068472 (ISSN:0094-243X; E-ISSN:1551-7616; ISBN: 978-0-7354-4140-8)    

(Web of Science Core Collection)  Abramova L.S., Ptitsia H.H., Kapinus S.V., Kharchenko T.V. Development of Models for Express Analysis of Road Safety. Science & Technique. 2021;20(6):528-538. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2021-20-6-528-538 (ISSN 2227-1031 (Print); ISSN 2414-0392 (Online))    

Liudmyla Abramova, Hennadii Ptytsia. Geoinformation model of the street network for traffic control in cities. Transport, Ecology – Sustainable Development: Proceedings of the technical and scientific conference ECO Varna (Varna, 13-15 May 2021). Varna, 2021. P. 29–33.    

Саркісян Г.С., Птиця Г.Г., Лисянський О. О. Методика відбору експериментальних ділянок автомобільних доріг для визначення прогнозованого значення рівності покриття. Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації». 11-12 листопада 2021р., – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 256-259.    

Птиця Г.Г., Саркісян Г.С., Попова К.Ю. Підвищення безпеки дорожнього руху на основі застосування методів аудиту дорожньої безпеки. Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи, інновації». 11-12 листопада 2021р., – Хрків: ХНАДУ, 2021. – С. 260-263    

2022

Liudmyla Abramova, Hennadii Ptytsia. Approach to the traffic safety determination on public roads (online) // XXVІII Technical and Scientific Conference with International Participation EKO VARNA ‘2022 “TRANSPORT, ECOLOGY –SUSTAINABLE DEVELOPMENT””, May 19 –21, 2022.  Bulgaria Varna: Technical University of Varna, Department of Transport engineering and technologies, 2022. P. 27–30.    

Птиця Г.Г., Птиця Н.В. Особливості організації вступної кампанії 2022 до ЗВО в регіонах, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Вищи освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір», 10 травня 2022 р. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 18-21.    

Shapar T.O., Gubareva O.S., PhD, Ptytsia H.H. The problem of increasing road safety from the 60 points of view of a foreign expert. Всеукраїнська науково-практична конференція магістрантів, аспірантів та молодих вчених «Питання сучасної модернізації науки та освіти», ХНАДУ, Харків, 25 травня 2022р.: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022 р.60-63    

Птиця Геннадій, Явтушенко Дмитро. Розвиток індивідуальної мобільності населення, як елемент забезпечення ефективного транспортного планування міста. Збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем». 19-20 жовтня 2022р. Рівне : НУВГП, 2022. – С. 214-216.    

Птиця Г.Г., Воловик А.А., Калініченко В.Е. Аналіз передумов розвитку велоінфраструктури м. Харків в післявоєнний період. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи», 10-11 листопада 2022 р. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 50-55.   

2023

Птиця Н.В., Птиця Г.Г. Шляхи підвищення якості освітніх послуг. Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Вищи освіта за новими стандартами: виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір», 23 березня 2023 р. – Харків: ХНАДУ, 2023. – С. 164-166. 

Явтушенко Д.В., Птиця Г.Г. Моніторинг транспортних та пішохідних потоків як засіб обгрунтування заходів з організації дорожнього руху. Матеріали 85-ої міжнародної студентської наукової конференції. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», 12 квітня 2023 р. – Харків: ХНАДУ, 2023. – С. 18-20.    

Котенко А.В., Птиця Г.Г. Моніторинг транспортних та пішохідних потоків як засіб обгрунтування заходів з організації дорожнього руху. Матеріали 85-ої міжнародної студентської наукової конференції. Секція «Організація і безпека дорожнього руху», 12 квітня 2023 р. – Харків: ХНАДУ, 2023. – С. 21-23.    

Птиця Н.В., Птиця Г.Г. Сучасні виклики у закладах вищої освіти. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців». Частина 1, 20-21 квітня 2023р., – Одеса: ОДАБА, 2023. – С. 31-32.   

Птиця Н.В., Птиця Г.Г. Безпека транспортного середовища при організації перевезень вантажів // Збірник матеріалів тез V Всеукраїнської науково-технічної інтернет-конференції «Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем» 25-27 жовтня 2023 р. – Рівне: НУВГП, 2023. – С. 136-137.   

Птиця Н.В., Птиця Г.Г. Особливості створення та наповнення дистанційних курсів. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної інтернет конференції «Практичні та методологічні аспекти забезпечення якості вищої технічної освіти» 16 листопада 2023 р. – Харків: ХНАДУ, 2023. – С. 148-151.    

Птиця Г.Г., Птиця Н.В. Імплементація інтероперабельності у систему доставки вантажів. Збірник матеріалів наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції «Розумний транспорт та інтегровані транспортні технології» 21–22 листопада 2023 р. – Харків: ХНАДУ. 2023. С. 63-64.    

Підвищення кваліфікації

- Курси «молодий лектор» (72 години), грудень 2007р. свідоцтво про закінчення курсів.

- Курси «Педагогіка. Етика та конфліктологія» (72 години), квітень 2012р.

- Стажування, НДЕКЦ при ГУ МВС України в Харківській області, листопад 2012р.

- Навчання з курсу «AutoCAD» в машинобудівному та будівельному проектуванні (36 год.) Сертифікат від 12 червня 2015 р. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

- Стажування, Академічна доброчесність: виклики сучасності. Республіка Польща, Варшава, 09.09 – 21.09.2019. POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION». THEOLOGICAL ACADEMY OF THE UNIVERSITY OF CARDINAL STEFAN VYSHINSKY IN WARSAW. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс "6 кроків до доброчесності: від теорії до практики" від Офісу доброчесності НАЗК, 2022 р. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс Prometheus "Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладачів", 60 год., 2022 р. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс "Understanding sustainable urban mobility plans". 16.02.2022. Начинается скачивание файлаСертифікат

-  Курс «План сталої міської мобільності (Sustainable Urban Mobility Plans)» в Академії міської мобільності Європейського інституту інновацій та технологій (EIT Urban Mobility) 18.02.2022р. (6 modules, 1 hour and 30 minutes)

- Дистанційний курс "Academic integrity in the training for bachelors in the countries of the European Union and Ukraine". 20.06.2022 - 27.06.2022. 45 годин. Начинается скачивание файлаСертифікат ESN №96308 від 27.06.2022 р.

- Дистанційний курс "Цифрові інструменти Google для освіти". Базовий рівень. 03.10.2022 - 16.10.2022. 30 годин. Начинается скачивание файлаСертифікат № GDTfE-03-Б-00661 від 16.10.2022 р.

 -Дистанційний курс "Дивись під ноги". 4.03.2023. Начинается скачивание файлаСертифікат

- Дистанційний курс "Interactive technologies of blended lerning in the training of education seekers of technical specialities in the EU countries and Ukraine", 45 годин, 28.08.2023. Начинается скачивание файлаСертифікат ESN №15556

- Міжнародне стажування (Вебінар) "Academic integrity in the training of masters and doctors of phylosophy (PhD) in countries of the European Union and Ukraine", 45 годин, 11.09.2023-18.09.2023. Люблін, Польща. Начинается скачивание файлаСертифікат ESN №15694 від 18.09.2023 р.

-  Міжнародне підвищення кваліфікації: Онлайн-курс професійного розвитку «Створення ефективного контенту для цифрових лабораторій», який організовано відповідно міжнародної програми мобільності персоналу та спрямований на вдосконалення професійних навичок у сфері цифрового навчання та створення навчального відеоконтенту. Німецької служби академічних обмінів (DAAD). 01 листопада – 30 листопада 2023 року м. Дрезден (Німеччина), TUD Dresden University of Technology, 1,0 кредити ЄКТС (30 годин); (Certificate Number: DL2023211, листопад 2023р.)

Рейтинг

0,71