Горбачов Петро Федорович

Освіта. У 1986 році закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Експлуатація автомобільного транспорту». У 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування раціональної маршрутної мережі найбільших міст» зі спеціальностей 05.22.10 - «Експлуатація автомобільного транспорту» та 05.22.02 - «Транспортні системи міст».

У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Концепція формування систем маршрутного пасажирського транспорту в містах» за спеціальністю 05.22.01 - «Транспортні системи», у 2010 році отримав вчене звання професора.

Досвід роботи

 Після ХАДІ працював начальником автоколони в Інгулецьком пасажирському автотранспортному підприємстві, після чого, наприкінці 1986 року був переведений на посаду стажиста-дослідника науково-дослідного сектора ХАДІ.


- 01.02.1990 р. – 01.08.1994 р. – асистент кафедри організації перевезень та дорожнього руху Харківського державного автомобільно-дорожнього технічного університету;

- 01.09.1994 р. - 15.05.2011 р. – доцент кафедр транспортних систем та транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

- 16.05.2011 р. – по теперішній час - завідувач кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Дисципліни, які викладає на кафедрі

"Інноваційні технології розвитку транспортних систем"; "Аналітика транспортних процесів"; "Методи наукових досліджень".

Наукові інтереси

Теорія транспортних процесів та систем, математичне моделювання регіональних та міських транспортних систем, закономірності формування попиту на транспортні послуги, транспортна логістика, моделювання вибору пасажиром варіантів шляху пересування, випадкові процеси на транспорті.

Електронна адреса: gorbachov.pf@remove-this.gmail.remove-this.com 

ORCID

Google Академія

SCOPUS/WoS

Публікації    

Horbachov P., Makarichev, O., Svichynska, O. A New Route Choice Model for Urban Public Transit with Headway-based Service // Periodica Polytechnica Transportation Engineering, 2023, 51(1), Pp. 22–30.    

Горбачов П.Ф., Абрамова Л.С., Литвиненко І.В. Моделювання параметрів прискореного руху легкових автомобілів під час координованого руху // Вісник ХНАДУ. Збірник наук. праць, Вип. 101, Том 1, Харків 2023, с. 168 – 176.    

Горбачов П.Ф., Чижик В.М. Аналіз річних обсягів перевезення пасажирів громадським транспортом у місті // Вісник ХНАДУ. Збірник наук. праць, Вип. 101, Том 1, Харків 2023, с. 162 – 167.    

Framework for designing sample travel surveys for transport demand modelling in cities. / Makarichev, O., Svichynskyi, S., Ivanov I. // Transportation (2021).

Імовірність виникнення неповної пачки автомобілів при координованому керуванні на міській магістралі/ Макарічев О.В., Шевченко В.В.//Вісник ХНАДУ. Збірник наук. праць, Вип. 92, Харків 2021, с. 214 – 225.

Визначення граничного рівня завантаження другорядних підходів до міської магістралі з координованим керуванням/ Макарічев О.В., Шевченко В.В.//Вісник ХНАДУ. Збірник наук. праць, Вип. 90, Харків 2020, с. 144 – 154.

Визначення часу затримки виїзду автобусу з зупиночного пункту розташованого біля регульованого перехрестя/ О.В. Макарічев, О.С. Колій, Є.В. Любий //Комунальне господарство міст, 2020, том 3, випуск 156, с. 35 – 40.

Закономірності розподілу швидкості руху транспортних засобів на міських вулицях/ П.Ф. Горбачов, С.В. Свічинський, В.В. Шевченко //Сучасні інформаційні системи. – 2020. – № 2 (4). – С. 163–169.

Час очікування в системі міського маршрутного транспорту О.В. Макарічев, В.М. Чижик - Монографія

Закономірності розподілу відстаней пересування пасажирів громадського транспорту в приміському сполученні/ А.А. Кочина, О.В. Макарічев //Комунальне господарство міст. – 2019. – № 151 (5). – С. 75–80.

Дослідження затримок учасників руху під час перетинання пішоходами вулиць і доріг через регульовані пішохідні переходи/ Макарічев О.В., Атаманюк Г.В. //Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць – 2019. – № 44. – с. 40 – 49.

Оцінка затримок руху на регульованих перехрестях міських вулиць із трифазним циклом регулювання/ Макарічев О.В., Шевченко В.В.//Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць – 2019. – № 44. – с. 30 – 39.    

Горбачов П.Ф. Визначення граничного рівня завантаження другорядних підходів до міської магістралі з координованим керуванням / П.Ф. Горбачов, С.В. Свічинський, В.В. Шевченко // Вестник ХНАДУ. Сборник научн. трудов, Вып. 90, Харьков 2020, с. 110-121. - 11 с.    

Горбачов П.Ф. Закономірності розподілу швидкості руху транспортних засобів на міських вулицях / П.Ф. Горбачов, В.Д. Минь, І. І. Штанько // Сучасні інформаційні системи. 2020. № 2 (4). С. 163-169. - 7 с.

Горбачов П.Ф. Закономірності розподілу відстаней пересування пасажирів громадського транспорту в приміському сполученні / П.Ф. Горбачов, А.А. Кочина, О.В. Макарічев // Комунальне господарство міст. 2019. № 151 (5). С. 75-80. - 6 с.

Horbachov P. Reliability of adaptive traffic lights ensured by warm standby with estimation of its use / P. Horbachov , O. Makarichev, O. Voronkov, S. Svichynskyi // Proc. of TheRMIT Workshop ICTERI'2019 - 16 P.

Вплив ширини проїжджої частини на швидкість руху автомобілів у міських умовах / П.Ф. Горбачов, А.В. Макаричев, В.Д. Минь // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць 2019. № 44. с. 50- 58. - 9 c.

Горбачов П.Ф. Дослідження затримок учасників руху під час перетинання пішоходами вулиць і доріг через регульовані пішохідні переходи / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, А.В. Атаманюк // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць - 2019. - № 44. - с. 40 - 49. - 10 c.

Горбачов П.Ф. Оцінка затримок руху на регульованих перехрестях міських вулиць із трифазним циклом регулювання // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць, Вып. 44, Харьков 2018, с. 30 - 39. / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, В.В. Шевченко // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць - 2019. - № 44. - с. 30 - 39. - 10 c.

Горбачов П.Ф. Дослідження затримок учасників руху при пересіченні пішоходами вулиць і доріг через нерегульовані пішохідні переходи / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, А.В. Атаманюк // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць, 2018. № 42. с. 80-88. - 9 c.

Horbachov P. Theoretical substantiation of trip length distribution for homebased work trips in urban transit systems / P. Horbachov , S. Svichynskyi // Journal of transport and land use. 2018. Volume 11, No1. p. 593-632. www.jtlu.org/index.php/jtlu/article/view/916/1070 - 40 с.

Горбачов П.Ф. Визначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, Т.В. Немна, С.В. Свічинський // Комунальне господарство міст. 2018. № 144 (2018). С. 15-23. - 9 с.

Горбачов П.Ф. Модель визначення затримки пішоходів при переході вулиць і доріг поза пішохідним переходом / П.Ф. Горбачов, О.В. Макарічев, А.В. Атаманюк // Автомобильный транспорт. Сборник научн. трудов, Вып. 41, Харьков 2017, с. 82-90. - 9 с.

Горбачов П.Ф. Оцінка впливу населених пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків у приміському сполученні / П.Ф. Горбачов, А.А. Кочіна // Автомобільний транспорт. Збірник науков. праць, 2017. № 40. с. 48-55. - 8 c.

Горбачов П.Ф. Імітаційна модель обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 2017. № 76. с. 3239. - 8 с.

Горбачов П.Ф. Оцінка середнього часу очікування пасажирів транспортних засобів для маршрутної мережі міста / П.Ф. Горбачов, О. В. Макарічев, В. М. Чижик // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 2016. № 72. с. 61-65. - 5 с.

Горбачов П.Ф. Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан, Д.В. Скрипник // Сб. научн. трудов "Коммунальное хозяйство городов". К. Техніка 2016. № 130, с. 65-69. - 5 с.

Горбачов П.Ф. Вплив поїздок в приміському сполученні на інтенсивність руху на автомобільних дорогах загального користування / П.Ф. Горбачов, А.А. Кочіна // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 83-87. - 5 с.

Горбачов П.Ф. Оцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України / П.Ф. Горбачов, О.Ю. Шевчук // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 75-82. - 8 с.

Горбачов П.Ф. Формалізація процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні / П.Ф. Горбачов, Н.В. Мосьпан // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 66-74. - 9 с.

 

Горбачов П.Ф. Оцінка середнього часу очікування пасажирів для маршрутної мережі міста / П.Ф. Горбачов, В.М. Чижик // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета 2016. № 72. С. 61-65. - 5 с.

Посилання на статті

Reliability of adaptive traffic lights ensured by warm standby with estimation of its use.    
Theoretical substantiation of trip length distribution for home-based work trips in urban transit systems    
Дослідження затримок учасників руху під час перетинання пішоходами вулиць і доріг через регульовані пішохідні переходи   
Математичне моделювання та алгоритмізація процесів раціональної організації праці водіїв автобусів на маршруті у процесі планування пасажирських перевезень    
Дослідження затримок учасників руху при пересіченні пішоходами вулиць і доріг через нерегульовані пішохідні переходи   
Визначення закону розподілу критерію ефективності перевезень вантажів у міжнародному сполученні    
Визначення пропускної здатності смуги руху на автомобільних дорогах і міських вулицях   
Оцінка впливу населених пунктів на інтенсивність руху транспортних потоків у приміському сполученні   
Модель визначення затримки пішоходів при переході вулиць і доріг поза пішохідним переходом  
Оцінка інтенсивності міжміських потоків вантажів та автомобілів   
Формалізація процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні  
Вплив поїздок у приміському сполученні на інтенсивність руху на автомобільних дорогах загального користування    
Оцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України   

Оцінка ефективності стратегій перевізників з обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення   
Попит на послуги міського пасажирського транспорту при проведенні масових заходів    
Estimation of the bus delay at the stopping point on the base of traffic parameters   
The network of city public transport as the base for trip length distribution determining   
Simulation procedure of original-destination matrix based on sample survey results by card method   
Oszacowanie popytu na podróże komunikacją miejską mieszkańców małych miast Ukrainy   
Дослідження інтервалу руху на міському автобусному маршруті    
Dependence of trip length frequency distribution on characteristics of route network elements  
Інтервальне оцінювання точності розрахунку коефіцієнту співвідношення платних і пільгових пасажирів   
Вдосконалення сучасних програмних пакетів планування роботи маршрутного пасажирського транспорту міст  
Аналітична оцінка мінімальних та максимальних витрат часу пасажирів на зупинці міського маршруту   
Підхід до визначення ймовірності вибору пасажиром шляху пересування      
Badania procesów parkowania w centralnej części miasta Charkowa   

Обґрунтування показникового закону розподілу довжин перегонів міського пасажирського транспорту  
Закономірності просторових характеристик маршрутного транспорту міст  
Дослідження часу очікування пасажирів на зупиночних пунктах міського пасажирського транспорту   

Визначення часу затримки виїзду автобуса із зупинного пункту в потік автомобілів    
Model wyboru przez pasażera wariantu przemieszczenia do miejsca pracy w warunkach dużego miasta  
Модель урахування ймовірності зворотного завантаження при виборі напрямку перевезення вантажу    
Аналіз сучасних моделей дискретного вибору пасажирами шляху пересування   
Розрахунок мінімальної площі транспортного району для моделі функціонування пересадочних вузлів міста  

Оцінка раціональної площі транспортного району в моделі громадського пасажирського транспорту міста 

Модель урахування ймовірності зворотного завантаження при виборі напрямку перевезення вантажу   
Оцінка точності існуючих методів моделювання пасажирських кореспонденцій на прикладі малого міста   
Визначення завантаження автомобілями центральної частини м. Харкова на основі закономірностей щільності паркування  
Аналіз відстаней між зупинками міського пасажирського транспорту як фактора впливу на розселення населення   
Підхід до оцінки раціональної площі транспортного району у моделі громадського пасажирського транспорту міста   

Оцінка середнього часу очікування пасажирами маршрутного транспорту на зупинці   
Комплексна оцінка функціонування маршрутної мережі міста Кривий Ріг    
Оцінка впливу транспортних факторів на результати вибору людиною робочого місця     

Аналіз забруднення повітря транспортними потоками     

Оцінка реакції пасажира на час очікування міського пасажирського транспорту    

Закономірності зміни інтенсивності обміну транспортних засобів на елементах транспортної мережі міста