Ковцур Катерина Григорівна

Освіта. У 2007 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Транспортні системи» У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Резервування провізних можливостей парку автомобілів у логістичних ланцюгах постачань споживчих товарів» за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».

Досвід роботи

Доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем та логістики, вересень 2015 - по теперішній час

Асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем та логістики, серпень 2011 - серпень 2015 року

Аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, грудень 2010 - листопад 2013 року

Асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем, серпень 2008 - листопад 2011 року

 Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Взаємодія видів транспорту»

«Транспортні системи»

«Основи теорії систем і управління»

«Науково-дослідна робота студентів»

 Наукові інтереси:

Транспортна логістика, управління ланцюгами постачань, система доставки товарів в роздрібну торгівельну мережу, специфіка взаємодії логістики та маркетингу.

  Електронна адреса:   kovtsyr@ukr.net 

ORCID

Google Академія

SCOPUS/WoS    

Публікації  

Публікації за межами України в журналах

Kateryna Kovtsur An approach to determine vehicle idle time at unloading points / Kateryna Kovtsur, Natalia Ptytsia, Yevhen Liubyi, Vitalii Fedorov // An approach to determine vehicle idle time at unloading points. AIP Conference Proceedings, 2021, 2439, 020012-1–020012-11 doi.org/10.1063/5.0068437 (SCOPUS. ISSN:0094-243X; E-ISSN:1551-7616; ISBN: 978-0-7354-4140-8)

Kovtsur K., Liubyi Ye., Ptytsia N., Fedorov V. Problems of transport service of trucks at loading and unloading points. Transport, Ecology – Sustainable Development: Proceedings of the technical and scientific conference ECO Varna (Varna, 13-15 May 2021). Varna, 2021. P. 87–91.

Fedorov V. Yu., Voronova E. M., Kovtsur K. H. STUDY OF THE DEFINITION OF VEHICLE DOWNTIME AT THEPOINT OF  LOADING AND UNLOADING. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2021. Pp. 266-271. URL: sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyascience-innovations-and-education-problems-and-prospects-8-10-dekabrya-2021- goda-tokio-yaponiya-arhiv/

Kovtsur K., Ptytsia N. Problems of organization of targeted delivery on the example of the Ukrainian retail trading network: 28th Technical And Scientific Conference Proceedings "TRANSPORT, ECOLOGY – SUSTAINABLE DEVELOPMENT" 29, 22 - 26. ISSN (Online) 2367- 6965, ISSN (Print) 2367- 6299, 2022 р.

Публікації в журналах, що включені в категорію Б

К. Г. Ковцур Раціоналізація транспортної складової в логістичному ланцюзі постачань товарів у роздрібну торгівельну мережу / К. Г. Ковцур, Т. Т. Токмиленко, Н. В. Птиця  // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 54-62.

Птиця Н.В. Критерій доцільності введення об’єктів торгівельної мережі на основі параметрів системи доставки / Птиця Н.В., Ковцур К.Г. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12). – С. 127-134.

Токмиленко Т.Т. Дослідження вибору каналу доставки вторинних дорожньо-будівельних матеріалів / Токмиленко Т.Т, Ковцур К.Г. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12). – С. 161-164.

Ковцур К. Г. До питання визначення часу знаходження автомобілів у пунктах навантаження та розвантаження / Ковцур К. Г., Птиця Н. В., Федоров В. Ю. // Системи управління, навігації та зв’язку: Збірник наукових праць. Випуск 1(59). – П.: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2020. – С. 59-62.

Птиця Н.В. До питання визначення характеру розташування вантажоодержувачів при дослідженні системи доставки  / Н.В. Птиця, К.Г. Ковцур // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2021.– №1(16).– C. 133-136.

Птиця Н.В., Ковцур К.Г. Особливості логістичного управління складською системою підприємства експрес-доставки. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. № 20, 2022, 20 – 28 с.

Kovtsur K., Ptytsia N., & Kuziev, I. Впровадження мотиваційної політики діяльності  департаментів логістики на підприємствах. Розвиток транспорту, 2022, (2(13), 129-143.

Федоров В., Ковцур К., Птиця Н. (2023). Взаємодія видів транспорту: особливості обслуговування транспортних засобів в пунктах переробки вантажів. Розвиток транспорту, № 4 (15), 123-130. https://doi.org/10.33082/td.2022.4-15.10.

Оприлюднені монографії

Резервування провізних можливостей парку автомобілів у логістичних ланцюгах постачань споживчих товарів : монографія / К.Г. Ковцур, Н.В. Птиця, Д.О. Музильов. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2022. – 156 стор. ISBN 978-617-8009-84-7

Авторські свідоцтва

А.с. Твір наук.-практ. характеру «Критерій доцільності введення об’єктів торгівельної мережі на основі параметрів системи доставки / К.Г. Ковцур, Птиця Н.В. (Україна). - №98537; опубл. 09.07.2020 р.

А.с. Твір наук.-практ. характеру «Підвищення ефективності транспортного обслуговування за рахунок раціоналізації часу перебування автомобілю в пунктах навантаження та розвантаження» / К.Г. Ковцур, Птиця Н.В. (Україна). - №102601; опубл. 16.02.2021 р.

А.с. Твір наук.-практ. характеру. «До питання визначення характеру розташування вантажоодержувачів при дослідженні системи доставки/ К.Г. Ковцур, Птиця Н.В. (Україна). -  №108057. опубл. 20.09.2021.

А.с. Твір науково-практичного характеру «Теоретичні основи формування стратегій розвитку транспортних систем» / К.Г. Ковцур, Н.В. Пономарьова (Україна). – № 114889; зареєстровано 20.09.2022 р.

 

А.с. Твір науково-практичного характеру «Особливості логістичного управління складською системою підприємства експрес-доставки» / Птиця Н.В., Ковцур К.Г. (Україна). – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №115578. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент). 02.11.2022.