Птиця Наталія Василівна

Освіта. У 2005 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2019 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю «Транспортні системи і логістика» (ХНАДУ). У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування процесу доставки дрібнопартійних вантажів у логістичній системі роздрібної торгівельної мережі» за спеціальністю 05.22.01 – Транспортні системи.

Досвід роботи

Доцент Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем і логістики, вересень 2021 – по теперішній час

Аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, грудень 2013 - листопад 2019 року

Асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем і логістики, серпень 2011 - червень 2018 року

Асистент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем, серпень 2006 - червень 2011 року

Старший лаборант, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра транспортних систем, серпень 2005 - серпень 2006 року    

Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Логістичне управління»

«Логістика»

«Основи теорії транспортних процесів і систем»

Наукові інтереси:

Транспортна логістика, управління ланцюгами постачань, система доставки товарів в роздрібну торгівельну мережу, специфіка взаємодії логістики та маркетингу.

Електронна адреса: Nataliya.ptitsa@remove-this.gmail.remove-this.com 

Scopus ID: 57311784600

ORCID ID: 0000-0002-4559-7651   

Google Академія     

Публікації    

 1. Нефьодов М.А., Птиця Н.В. Визначення впливу середнього чеку торгівельної точки на радіус обслуговування // Комунальне господарство міст. - № 146. 2018 с. 20-24.
 2. К. Г. Ковцур Раціоналізація транспортної складової в логістичному ланцюзі постачань товарів у роздрібну торгівельну мережу / К. Г. Ковцур, Т. Т. Токмиленко, Н. В. Птиця  // Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2019. – № 10 (1335). – С. 54-62.
 3. Птиця Н.В. Критерій доцільності введення об’єктів торгівельної мережі на основі параметрів системи доставки / Птиця Н.В., Ковцур К.Г. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12). – С. 127-134.
 4. Птиця Н.В.  Закономірності параметрів роздрібної мережі та частки логістичних витрат на транспортування  / Н.В. Птиця // Матеріали п'ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (6-8 червня 2019р., м. Харків). – Харків. – 2019. – С. 167-169. 
 5. Ковцур К.Г., Птиця Н.В., Федоров В.Ю. До питання визначення часу знаходження автомобілів у пунктах навантаження та розвантаження. Системи управління, навігації та зв’язку. 2020. № 1(59). С. 59-62.
 6. Птиця Н.В., Ковцур К.Г. До питання визначення характеру розташування вантажоодержувачів при дослідженні системи доставки. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. 2021. №1(16). С. 131-136.
 7. Kateryna Kovtsur, Natalia Ptytsia, Yevhen Liubyi and Vitalii Fedorov, An approach to determine vehicle idle time at unloading points. AIP Conference Proceedings 2439, 020012 (2021) doi.org/10.1063/5.0068437 (SCOPUS. ISSN:0094-243X; E-ISSN:1551-7616; ISBN: 978-0-7354-4140-8).
 8. Kovtsur K., Liubyi Ye., Ptytsia N., Fedorov V. Problems of transport service of trucks at loading and unloading points. Transport, Ecology – Sustainable Development: Proceedings of the technical and scientific conference ECO Varna (Varna, 13-15 May 2021). Varna, 2021. P. 87–91.
 9. Птиця Н.В., Ковцур К.Г. Особливості логістичного управління складською системою підприємства експрес-доставки. Автомобіль і електроніка. Сучасні технології. № 20, 2022, 20 – 28.
 10. Ковцур К.Г., Птиця Н.В., Кузєв І.О. Впровадження мотиваційної політики діяльності  департаментів логістики на підприємствах. Розвиток транспорту, 2022. № 2 (13), 53–63.
 11. Резервування провізних можливостей парку автомобілів у логістичних ланцюгах постачань споживчих товарів : монографія / К.Г. Ковцур, Н.В. Птиця, Д.О. Музильов. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2022. – 156 стор. ISBN 978-617-8009-84-7
 12. Федоров В., Ковцур К. и Птиця Н. (2023). Взаємодія видів транспорту: особливості обслуговування транспортних засобів в пунктах переробки вантажів. Розвиток транспорту, № 4 (15), 123-130. doi.org/10.33082/td.2022.4-15.10.
 13. Птиця Н.В., Мельник О.С., Мельник О.С. Застосування принципів логістичного управління при організації діяльності транспортного підприємства. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: ЛНТУ. 2023. №1 (20) С. 198-205. DOI: doi.org/10.36910/automash.v1i20