Організація участі викладачів і студентів у висвітленні наукових досягнень

Студенти кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах і завжди посідають високі місця, що підтверджує відповідний рівень підготовки фахівців за спеціальністю 275 "Транспортні технології", фахового спрямування "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті".

Участь у конференціях 

Участь у конференціях дальнього зарубіжжя 

 

 

Міжнародні студентські наукові конференції

Всеукраїнська наукова конференція