Нефьодов Віктор Миколайович

кандидат технічних наук, доцент

Публікації: ORCID  Методичний кабінет  Google

У 2001 року з відзнакою закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет (далі ХНАДУ) та розпочав трудову діяльність у вересні 2002 року на посаді старшого лаборанта кафедри транспортних технологій ХНАДУ.

З вересня 2003 року викладач-стажист, з вересня 2004 року – асистент, з вересня 2007 року по теперішній час доцент кафедри транспортних технологій. У квітні 2007 року успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

З вересня 2012 року по теперішній час успішно виконує обов’язки заступника декана факультету транспортних систем ХНАДУ.

Є автором і співавтором 32 наукових і методичних праць, у тому числі 2 навчальних посібників, 2 авторських прав на службовий твір, 18 статей у наукових фахових виданнях, 4 тези доповідей наукових та науково-методичних конференцій і 6 методичних вказівок.

Приймав участь у 18 наукових конференціях. Неодноразово приймав участь у складі апеляційної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямком підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)», професійне спрямування на спеціальність «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)». Під науковим керівництвом Нефьодова В. М. студентами опубліковано 6 наукових статей і 12 тез наукових доповідей.

Навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу поєднує з виховною роботою: з вересня 2005 року по теперішній час виконує обов’язки куратора академічних груп. У грудні 2017 року успішно закінчив курси з підвищення кваліфікації «Основи педагогіки та психології вищої школи» (наказ ХНАДУ №143 від 22.12.2017).

За сумлінну працю нагороджений грамотою ХНАДУ та має подяки.