Орда Олександра Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент  

Освіта. Закінчила у 2003 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування стратегій організації інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань на принципах кооперації учасників» за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи».

Досвід роботи

Доцент кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, листопад 2019 - по теперішній час

Аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, грудень 2013 – листопад 2018 року

Асистент кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, вересень 2006 – листопад 2019 року

Викладач-стажист кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, вересень 2005 – серпень 2005 року

Старший лаборант кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, вересень 2003 – серпень 2005 року.

Дисципліни, які викладає на кафедрі

«Організація міжнародних перевезень»

«Митні операції»

«Основи менеджменту»

«Комерційна робота на транспорті»

«Стратегії розвитку транспорту»

«Пасажирські перевезення»

 Інформація про підвищення кваліфікації

1) Міжнародне наукове стажування «Стратегії вищої освіти для технологічних інновацій у глобальному контексті мінливого соціального попиту» у Варненському університеті менеджменту (м. Варна, Болгарія) (120 годин, 3,6 кредитів ECTS), 2019 р.

2) Курс навчання з англійської мови в Лінгвістичному центрі факультету іноземних мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2 (90 годин, 3,0 кредити ECTS), 2020 р.

3) Підвищення кваліфікації в рамках проекту Erasmus+ «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» № 598218 EPP 1 2018 1 PL EPPKA2 CBHE JP в Державному університеті інфраструктури та технологій (60 годин, 2,0 кредити ECTS), 2021 р.

Наукові інтереси

Системи доставки вантажів у міжнародному сполученні, митні процедури, технології митного контролю та оформлення, моделювання раціонального управління логістичними системами в ланцюгах постачань, формування раціональної стратегії розвитку транспортних систем.

Електронна адреса: ordaoleksandra@remove-this.gmail.remove-this.com

Scopus ID: 57760040000

Google Scholar 

ORCID  ID: 0000-0002-7213-8469

Публікації

1. D. Lomotko, H. Prymachenko, O. Shkurenko, O. Orda, G. Shapoval (2023) Dynamic Multimodal Transport Systems with The Participation of Railway Transport: Work Management Technology. LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, vol.14, no.1. DOI: https://doi.org/10.2478/logi-2023-0020. (SCOPUS. E-ISSN: 2336-3037)

2. О. Orda, Ye. Nagornyy,  N. Potaman (2023) Approach to the Forming of Rational Technology for the Export Cargoes Delivery in Supply Chain on the Principles of Co-Modality. Environment. Technology. Resources. Proceedings of the 14thInternational Scientific and Practical Conference. Vol. 3, р.194-199  https://doi.org/10.17770/etr2023vol3.7301. (SCOPUS. E-ISSN 2256-070X)

3. V. Naumov, O. Shulika, O. Orda, H. Vasiutina, M. Bauer, M. Oliskevych (2022) Shaping the оptimal technology for servicing the long-distance deliveries of packaged cargo by road transport. Sustainability 2022, 14, 7283. DOI: https://doi.org/10.3390/su14127283. (SCOPUS. EISSN 2071-1050)

4. Орда О.О., Потаман Н.В. Моделювання процесу митної переробки вантажів при проходженні транспортних засобів через державний кордон України. Центральноукраїнський науковий вісник: Технічні науки: зб. наук. пр.  Кропивницький: ЦНТУ. 2023, №7(38), І. С. 292-300. DOI: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2023.7(38).1.292-300.

5. Orda О., Potaman N., Shulika О., Yashchuk Y. Developing an efficient road-based batch freight delivery technology for intercity connections with a focus on resource conservation. Collection of Scientific Papers of  the  State  University  of  Infrastructure  and  Technologies  of  the  Ministry  of  Education  and Science of Ukraine: Series «Transport Systems and Technologies». № 41.  Kyiv:SUIT, 2023. рр. 195-212 DOI: https://doi.org/10.32703/2617-9059-2023-41-16.

6. Потаман Н.В., Шуліка О.О., Орда О.О. Моделювання маршрутної мережі доставки швидкопсувних вантажів у регіональному сполученні за допомогою мереж Петрі. Комунальне господарство міст.  Серія:Технічні науки та архітектура. Харків, 2021. Вип. 4 (164). с. 240-245. DOI https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-4-164-240-245

7. Є.В. Нагорний, О.О Орда, Д.А. Кондратенко Вибір оптимальної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів у міжнародному сполучені. Автомобільний транспорт: Зб. наук.праць. Харків, 2020. Вип.47. c.44-50. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2020.47.0.44.

8. Є.В. Нагорний, О.О Орда, А.Г. Литвиненко Математична модель технології управління транзитними вантажопотоками міжнародного транспортного коридору «Південь-Захід». Автомобільний транспорт: Зб. наук.праць. Харків, 2019. Вип.45. c. 54-61. https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2019.45.0.54.

9. Ye. Nagornyi , O. Shulika , O.Severyn, O. Orda  Improving the efficiency of road transport companies by optimizing the costs of information and advertising activities/ SHS Web of Conferences- EDP Sciences, 67, 03009 (2019) DOI  https://doi.org/10.1051/shsconf/20196703009.

10. Орда О.О., Є.В. Нагорний Оцінка надійності системи інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань. Комунальне господарство міст. Серія:Технічні науки та архітектура. Харків, 2018. Вип. 7 (146). с. 60-64. DOI https://doi.org/10.33042/2522-1809-2018-7-146-60-64.

11. Нагорний Є.В., Шраменко Н.Ю., Орда О.О. Математична модель вибору раціональних стратегій поведінки транспортно-експедиторських підприємств при взаємодії з суб'єктами транспортного ринку на умовах кооперації. Автомобільний транспорт: Зб. наук.праць. Харків, 2017. Вип.40. с. 12-20. DOI https://doi.org/10.30977/AT.2219-8342.2017.40.0.12.

12. Орда О.О. Методологія оцінювання синергетичного ефекту при організації інтермодальних контейнерних перевезень в ланцюгах постачань на принципах кооперації учасників. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця: ВНТУ, 2017. Вип. 2(6). с.110-116. https://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/105

13. Шраменко Н.Ю., Орда О.О. Формалізація процесу взаємодії суб’єктів транспортного ринку при інтермодальних контейнерних перевезеннях. Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: ЛНТУ. – Луцьк. - №2(6). 2016.  с. 167-175. https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/issue/view/27/30