Павленко Олексій Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент

Освіта. У 2000 році закінчив Харківську Державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті». У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка моделі функціонування логістичних ланцюгів транспортного вузла для вибору інтенсивних технологій вантажоруху».  

Досвід роботи

– 01.09.2000 р. – 30.11.2003 р. – аспірант кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

– 01.12.2003 р. - 31.08.2004 р. – асистент кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

– 01.09.2004 р. –  по теперішній час – доцент кафедри транспортних технологій Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Дисципліни, які викладає на кафедрі

««Методи наукових досліджень»

«Практичні аспекти ланцюгів постачань»

«Транспортно-експедиторська діяльність»

«Моделювання транспортних процесів»

Наукові інтереси

Теорія функціонування транспортно-логістичних центрів при організації доставки різних видів вантажів, моделювання транспортних процесів, підвищення ефективності використання ресурсів при роботі складських систем, формування раціональних схем доставки вантажів у міжнародному сполученні.

Електронна адреса: ttpov@ukr.net

Scopus ID: 57208665854

Google Scholar 

ORCID ID: 0000-0003-4237-4310

Підвищення кваліфікації

ТОВ «ОЛЛ ТРАК ПАРТС» - термін стажування з 02 жовтня 2023 р. по 01 грудня 2023 р.

Публікації

1. Публікації за межами України в журналах, які включено до баз даних Scopus або Web of Science Core Collection:

- Aulin V., Lyashuk O., Pavlenko, O., Velykodnyi D., Hrynkiv A., Lysenko S., Holub D., Vovk Y.,.,  Dzyura V., Sokol M.  Realization of the logistic approach in the international cargo delivery system. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2019. Vol. 21(2), P. 3-12.

- Shramenko N., Pavlenko O. Muzylyov D. Information and Communication Technology: Case of Using Petri Nets for Grain Delivery Simulation at Logistics System, CEUR Workshop Proceedings, 2019. Vol. 2353, P. 935-949. Online: ceur-ws.org/Vol-2353/paper74.pdf

- Aulin V., Pavlenko O., Velikodnyy D., Kalinichenko O., Zielinska A., Hrinkiv A., Diychenko V., Dzyura V. Methodological approach to estimating the efficiency of the stock complex facing of transport and logistic centers in Ukraine. Proceedings Paper 1st International Scientific Conference on Current Problems of Transport (ICCPT), 2019. P.120-132. DOI: 10.5281/zenodo.3387516

- Shramenko N., Pavlenko O., Muzylyov D. Logistics Optimization of Agricultural Products Supply to the European Union Based on Modeling by Petri Nets. New Technologies, Development and Application III. NT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems, 2020.Vol. 128, P. 596-604. DOI:  10.1007/978-3-030-46817-0_69

- Pavlenko O., Velykodnyi D., Lavrentieva O., Filatov S. The procedures of logistic transport systems simulation into the petri nets environment. CEUR Workshop Proceedings, 2020. Vol. 2732,  P. 854-868. Online:  http://ceur-ws.org/Vol-2732/20200854.pdf

- Pavlenko O., Muzylyov D., Shramenko N., Cagáňová D., Ivanov V. Mathematical Modeling as a Tool for Selecting a Rational Logistical Route in Multimodal Transport Systems. In: Cagáňová, D., Horňáková, N. (eds) Industry 4.0 Challenges in Smart Cities. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer, Cham., 2023. Р. 23-37. Online:   link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92968-8_2

- Pavlenko O., Muzylyov D., Ivanov V., Bartoszuk M., Jozwik J. Management of the grain supply chain during the conflict period: case study Ukraine. Acta Logistica, 2023. Vol. 10(3), 393-402. doi.org/10.22306/al.v10i3.406

2) Публікації в журналах, що включені в категорію А:

Volkov V., Taran I., Volkova T., Pavlenko O., Berezhnaja N. Determining the efficientmanagement system for a specialized transport enterprise. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. Vol. 4, Р. 185-191. DOI: 10.33271/nvngu/2020-4/185

3) Публікації в журналах, що включені в категорію Б:

- Pavlenko O., Kopytkov D. An approach to determine the rational scheme of delivery for the international consolidated shipments. Комунальне господарство міст, 2019. № 147.  С.35-41. DOI: 10.33042/2522-1809-2019-1-147-35-41

- Павленко О.В., Великодний Д.О. Формування раціональної схеми обслуговування замовлень на доставку вантажів транспортно-експедиторським підприємством. Комунальне господарство міст.  2020. № 154 (1).  С.223-230. DOI: 10.33042/2522-1809-2020-1-154-223-230

- Волкова Т.В., Павленко О.В. Удосконалення управління якістю доставки зерна автомобільним транспортом на території України. Комунальне господарство міст. 2020.  №154 (1).  С.216-222. DOI: 10.33042/2522-1809-2020-1-154-216-222

- Нефьодов В.М., Павленко О.В., Великодний Д.О. Побудова логістики поставки консолідованих вантажів з України в Європу Комунальне господарство міст. 2021. № 161. С. 191-198. DOI: 10.33042/2522-1809-2021-1-161-191-198

- Нефьодов В.М., Павленко О.В. Побудова моделі системи автомобільних перевезень партіонних вантажів в містах  Комунальне господарство міст. 2021. 161. С. 187-190. DOI 10.33042/2522-1809-2021-1-161-187-190

- Нагорний Є.В., Калініченко О.П., Павленко О.В. Модель функціонування систем наземного транспортного обслуговування бойових літаків. Комунальне господарство міст.  2021. № 166.  С. 211-216. DOI: 10.33042/2522-1809-2021-6-166-211-216

- Павленко О.В., Великодний Д.О.  Побудова ефективної складської системи підприємства при переробці сільськогосподарських вантажів. Комунальне господарство міст. 2021. № 166.  С. 217-226. DOI: 10.33042/2522-1809-2021-6-166-217-226

- Калініченко О.П., Павленко О.В., Солдатенко І.О. Оперативне планування процесу транспортного обслуговування бойових літаків на летовищах України. Комунальне господарство міст. 2022, № 171, 173-178. DOI: 10.33042/2522-1809-2022-4-171-173-178

- Павленко О.В., Музильов Д.О. Модель функціонування системи доставки насіння зернових культур у контейнерах з США до України. Комунальне господарство міст. 2022, № 171 (4), С. 179-184. DOI 10.33042/2522-1809-2022-4-171-179-184

- Нагорний Є.В., Калініченко О.П., Павленко О.В., Солдатенко І.О. Методика побудови транспортно-технологічних схем доставки засобів забезпечення для обслуговування бойових літаків на летовищах України. Комунальне господарство міст. 2022, № 173 (6), С. 183-188. DOI: 10.33042/2522-1809-2022-6-173-183-188

- Павленко О.В., Музильов Д.О. Стабільна модель функціонування логістики для постачання швидкопсувних продуктів маршрутами Україна – Польща. Комунальне господарство міст. 2023. № 175 (1), С. 237-242. DOI 10.33042/2522-1809-2023-1-175-237-242

4) Монографії:

Information and innovative technologies in the turbulence era. The use of information and digital technologies in the organization of scientific work of applicants in the specialty of transport technologies. Olexiy Pavlenko. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022. P. 208–230.