Шуліка Ольга Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент

Публікації: ORCID   Google Академія   Методичний кабінет
 Підвищення кваліфікації  викладача вищої школи...
Оцінка науково-педагогічної діяльності...

З відзнакою закінчила у 2004 році Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті автомобільному» та отримала кваліфікацію магістра-дослідника. Під час навчання посіла III місце в другому турі Всеукраїнської олімпіади по спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті автомобільному» в 2003 р. З 2003 року – почесний відмінник ХНАДУ. В 2003/2004 н.р. – стипендіат Харківського міського голови Шумілкіна В.А. в номінації «Обдарованість».

З вересня 2004 року почала працювати на посаді викладача-стажиста, з вересня 2005 року – на посаді асистента, а з вересня 2018 року – на посаді доцента кафедри транспортних технологій. Закінчила аспірантуру без відриву від виробництва та у 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи на тему «Формування процесу доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні».

Навчально-методична діяльність Шуліки О.О. охоплює всі форми навчання (денну, заочну) та наступні види навчального процесу: лекції, практичні та лабораторні заняття, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, керівництво курсовими роботами. Основними дисциплінами, що викладає, є: "Вантажознавство", "Організація навантажувально-розвантажувальних робіт" та "Основи менеджменту". Перелік наукових та навчально-методичних праць становить 57 публікацій, з них 25 наукових праць" у спеціальних науково-технічних виданнях, що входять до переліку фахових видань МОН України, деякі з яких наведені у посиланні Google Академія; отримано 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір науково-практичного характеру та 3 акти про впровадження результатів науково-дослідної роботи.

Приймала участь у виконанні бюджетних робіт за кафедральним напрямком досліджень. Також приймала участь у виконанні наступних науково-дослідних робіт: «Розробка інформаційної системи підтримки прийняття рішень при управлінні процесами транспортного обслуговування» (реєстраційний номер 0113U000176) та «Забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі України за рахунок підвищення ефективності віртуального управління процесами транспортного обслуговування» (реєстраційний номер 0116U004524).

Напрям наукової діяльності: розробка технологічного процесу доставки вантажів у міському, міжміському та міжнародному сполученнях; розробка моделей поведінки суб’єктів транспортного ринку в умовах невизначеності.