Участь студентів у науковій роботі кафедри

Студенти кафедри постійно беруть участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах і завжди посідають високі місця, що підтверджує відповідний рівень підготовки фахівців вищезазначеного напряму.

Щороку кафедрою транспортних технологій проводяться науково-практичні конференції за участю викладачів, студентів кафедри та вітчизняних та зарубіжних ЗВО з проблем розробки нових технологій з перевезень вантажів та пасажирів, дослідження ефективності функціонування транспортних систем, прогнозування розвитку пасажирських транспортних систем міст, підвищення якості транспортно-експедиторського обслуговування організацій та населення.

Зусиллями кафедри організовується Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом "Транспортні технології", що виявляє найбільш кваліфікованих майбутніх спеціалістів у галузі транспортних технологій.