Студентське життя, пов'язане з кафедрою

Викладання основних фахових дисциплін

Обов’язковими для всіх студентів є спеціальні дисципліни: вантажні перевезення, пасажирські перевезення, організація навантажувально-розвантажувальних робіт, логістика, комерційна і транспортно-експедиційна робота, управління автомобільними перевезеннями, які ведуть висококваліфіковані викладачі кафедри.

Навчально-методичне забезпечення

Для полегшення процесу навчання студентам кафедри надається можливість користуватися попередньо складеними електронними конспектами лекцій, методичними вказівками з виконання практичних і лабораторних робіт, які розміщуються в файловому архіві університету.

Кафедра має комп'ютерний клас, віртуальне навчальне середовище науково-виробничий комплекс і клас мережі INTERNET, де студенти вчаться організовувати технологічний процес перевезення вантажів і пасажирів, складати режими роботи водіїв в міжнародному сполученні, прогнозувати попит і пропозицію автотранспортних послуг за різними видами повідомлень.

Практична підготовка студентів

Практична підготовка студентів здійснюється на провідних підприємствах транспортного комплексу країни і країнах-замовниках. В індивідуальному порядку організовується практична підготовка в далекому зарубіжжі.

Наукова робота студентів

Щорічно студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах та постійно займають високі місця, що підтверджує необхідний рівень підготовки фахівців.

Зусиллями кафедри кілька років організовується Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності, яка визначає найбільш кваліфікованих майбутніх фахівців в галузі транспортних технологій.

Виховна робота

Значна увага приділяється виховній роботі серед студентів як одного з основних елементів процесу формування сучасного фахівця. Функціонує інститут кураторства кафедри.

За участю студентів кафедри постійно проводяться як загально університетські, так і кафедральні заходи, які роблять студентське життя творчо насиченою і цікавою. Також куратори груп організовують екскурсії в музеї та виставки, відвідування театрів, з подальшим обговоренням цих заходів і які сприяють підвищення культурного рівня студента як особистості.

Працевлаштування випускників кафедри

Професорсько-викладацьким складом кафедри багато уваги приділяється працевлаштуванню випускників, яке є однією з найбільш значущих проблем молодого фахівця. Державні, акціонерні, приватні, науково-дослідні та експлуатаційні організації транспортного комплексу, митні служби, брокерські контори, логістичні центри, транспортно-експедиційні підприємства активно співпрацюють з молодими, енергійними і компетентними фахівцями.

Дипломи випускників кафедри транспортних технологій дозволяють отримати ліцензії на таку діяльність. Разом з тим, найбільш обдаровані, схильні до наукової та викладацької роботи випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, відкритої при кафедрі транспортних технологій у 2001 році, а також почати свою трудову діяльність на кафедрі в якості викладача.

Анкети опитування студентів і випускників кафедри

Анкета для опитування випускника...

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти "Бакалавр"...

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти "Магістр"...

Дозвілля студентів, майбутніх транспортних технологів, менеджерів, логістів

Спорт, громадські заходи