Дипломне проектування

Підготовка та захист дипломних робіт магістрів є завершальним етапом навчання у магістратурі. Підготовка дипломних робіт студентами відбувається під керівництвом викладачів кафедри. Захист робіт відбувається згідно із наказом Ректора на підставі "Положення про організацію освітнього процесу у ХНАДУ", "Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії" та списку голів екзаменаційної комісії. Кафедра ТТ забезпечує підготовку та захист дипломних робіт магістрів за фахом 275 "Транспортні технології" (на автомобільному транспорті)" за освітньою програмою "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті". З 2023 року на кафедрі відбувається також захист кваліфікаційних робіт бакалаврів.  

Починаючи з 2021 року матеріали випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів розміщуються у цифровому архіві ХНАДУ https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/