Characteristics of educational and laboratory base

 

Total area of educational and laboratory facilities is 2720 sq. m.  To train specialists in the specialty used:

  • traffic safety cabinet of 50 sq. m., equipped with the necessary materials and technical means for educational purpose; 
  • the transport laboratory, with an area of 120 sq. m. has three compartments, equipped with modern diagnostic equipment;
  • the laboratory of ergonomic design, with an area of 36 sq. m. has the unique equipment for studying the psycho-physiological functions of drivers;
  • a training laboratory for road design, with an area 24 sq. m. equipped with a video complex for the study of traffic on the roads.

One student has a study area of 12 square meters, which meets the requirements of accreditation. Agreements on cooperation with transport enterprises and organizations of Kharkiv for the passing of practices were concluded.
These enterprises and organizations create the necessary conditions for students who undergo industrial practice, allocate material and technical base and experienced specialists to guide the practice, provide students with the necessary design and technical documentation, provide training for students at workplaces, participate in the design of educational and laboratory facilities university by transferring the necessary equipment and other equipment.

The Department of Road Safety and Organization has organized a safety training system for laboratory work. The laboratories have approved safety regulations. The department is equipped with fire extinguishing methods. Occupational injuries and violations have not been reported. The total number of computer classes used for training - 2. The number of personal computers is 18 units. In addition, our students may also use the university's computer center.

The graduating department of traffic organization and safety also has a research laboratory for the study of technical means of traffic organization. This lab has 5 equipped workstations, as well as state-of-the-art traffic light controllers, a traffic light head and stands with mock-ups with the traffic light objects that these controllers operate.

The department cooperates with profile enterprises and organizations on carrying out educational-production practice and further employment of students, in particular, there are agreements:  Department of Preventive Activities of the Main National Police in Kharkiv,  private enterprise " Strum-service"  in Kharkiv, units of the SE "Kharkiv Oblavtodor" SAC "Highways of Ukraine".

The department operates a scientific circle under the guidance of the doc. tech. Sciences, Assoc. Alex V. Stepanov, where students acquire research skills.

Компьютерне обладнання, устаткування та програмне забезпечення кафедри

Найменування комп’ютерної лабораторії, її площа Навчальні дисципліни, де використовується обладнання Кількість та характеристика персональних комп’ютерів Найменування пакетів прикладних програм (у тому числі ліцензованих) Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні) Перелік обладнання, устаткування, кількість
Спеціалізований кабінет технічних засобів регулювання дорожнього руху, ауд. №523 (46,7 кв.м) Методи проектування елементів дорожньої мережі, Транспортне планування міст, Спеціальні методи організації дорожнього руху IBM-сумісні ПЕОМ покоління «Пентіум 4» у кількості 3 шт. Core-i3 - 2 шт. Програмне забезпечення: Microsoft Office 2010, MS Excel, VISUM(400TP) , VISSIM (10x10), Комкон-СПОД, Комкон-АСУД Програми власної розробки: Ro_net, Green, Routing, Mercs Так, за наявності дозволу). Локальна обчислювальна мережа ХНАДУ за технологією Ethernet Контроллери світлофорні «Комкон-КДК» – 3 од. Мнемосхеми – 3 од. Світлофор транспортний – 1 од. Програматори – 4 од.
Комп’ютерний клас (навчально – науковий кабінет) ауд. 518 (38,6 кв. м.) Правила дорожнього руху, Організація та безпека дорожнього руху, Транспортна психофізіологія IBM-сумісні ПЕОМ різних конфігурацій покоління від «Пентіум-1» до «Пентіум 4» у кількості 12 шт. Програмне забезпечення: Microsoft Office 2010, MS Excel Програми власної розробки: Ro_net, Green, Routing Так, за наявності дозволу. Локальна обчислювальна мережа ХНАДУ за технологією Ethernet Прилад для вимірювання часу реакції людини – 1 од.

Обладнання кабінету технічних засобів регулювання дорожнього руху (ауд. 523)

Використання сучасних програмних продуктів моделювання дорожнього руху

Для підвищення конкурентоспроможності ХНАДУ на ринку науково-дослідних послуг України в галузі підвищення ефективності функціонування міських транспортних систем в 2010 році керівництвом університету було прийнято рішення про придбання сучасного програмного забезпечення з транспортного планування та моделювання міських територій німецької компанії PTV Vision (придбано комерційну ліцензовану версію). До складу програмного комплексу PTV Vision входять інструменти для планування транспортної мережі на всіх рівнях, починаючи від простого перехрестя чи декількох суміжних перехресть (VISSIM) до транспортної мережі всього міста, регіону чи навіть країни (VISUM). Програмне забезпечення дозволяє моделювати міські перехрестя будь-якої складності і типу регулювання, аналізувати пропускну здатність транспортних систем і тестувати схеми транзитних пріоритетів. Пакет дозволяє управляти системами контролю альтернативних маршрутів і контролю трафіку (інтенсивності транспортного потоку), аналізувати ємність стоянок і моделювати потоки різних транспортних засобів з перетинами, пересадками на різних рівнях (автобусний маршрут, залізниця, метро, ескалатор, тощо).

Студенти та аспіранти, які навчаються на кафедрі ОБДР, мають унікальну змогу використовувати в навчальному процесі та у науково-дослідній роботі цей спеціалізований програмний пакет: як комерційну версію, так і студентські версії. Студентські версії постійно оновлюються, на даний час актуальними є VISSIM 10 та VISUM 18. З використанням пакету VISUM студенти виконують практичні та курсові роботи з дисциплін «Методи наукових досліджень» та «Транспортне планування міст». В свою чергу, програмний пакет VISSIM використовується в рамках дисциплін «Методи проектування елементів дорожньої мережі» та «Аудит безпеки дорожнього руху».

Ліцензійне програмне забезпечення КОМКОН-СПОД

Програмне забезпечення для проектування магістрального управління дорожнім рухом GREEN

Contacts

The department is located in the main building of the KhNADU on the 5th floor at the left side, 519 and 524 room.

Phone +38 (057) 707-37-06

e-mail: oibdrkhadi@ukr.net