84-та Міжнародна студентська наукова конференція на кафедрі вищої математики

 11 квітня  2022 року о 14.15  відбулась  робота секції "Вища математика"   84-ої Міжнародної студентської наукової  конференції ХНАДУ 

З доповідями виступили:

1. Ст. групи  МА-16т1-21  А. Купцова

Теорія границь як підґрунтя основоположних понять математичного аналізу,  науковий керівник  д. пед. н., проф. Ярхо Т. О.    

2. Ст. групи  МА-16т1-21  О. Будрий

Знаходження лінійної та квадратичної залежності вартості ремонту автоматизованого приладу від терміну його експлуатації ,  науковий керівник  д. пед. н., проф. Ярхо Т. О.   

3. Ст. групи  Д-23-20   А. Котенко

Реалізація випадкового процесу як фазова траєкторія у фазовому просторі,  науковий керівник  доц. Ємельянова Т. В.    

4. Ст. групи  ДГ-22-20   Е. Бутенко

Приклади застосувань лінійної алгебри  для обчислення характеристик деяких систем міського господарства, науковий керівник  доц. Ємельянова Т. В.  

5. Ст. групи  ДМ-21-20   Д. Гетало

Фазовий простір диференціального рівняння. Фазові криві , науковий керівник  доц. Ємельянова Т. В. 

6. Ст. групи  ДМ-21-20   Л. Голик

Фазові криві деяких систем, науковий керівник  доц. Ємельянова Т. В.  

  Усі доповіді були цікавими, різноманітними за своєю направленістю. Кожна з них супроводжувалась жвавим обговоренням.  

  Представлення доповідей, їх обговорення, дискусія між учасниками конференції сприяло можливості формування нових підходів і шляхів до підвищення якості освітнього процесу.  


To top