Міжнародна науково-технічна конференція «Розумний транспорт та інтегровані транспортні технології»

Кафедра «Транспортні технології» ХНАДУ за участю кафедр «Транспортні системи та логістика» та «Організація і безпека дорожнього руху» 21-22 листопада 2023 року в онлайн-форматі організували проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Розумний транспорт та інтегровані транспортні технології».

Мета її проведення полягала у створенні інтелектуальної платформи науковців, аспірантів та здобувачів вищої освіти, фахівців та представників транспортної галузі з різних країн для обговорення та обміну ідеями щодо останніх досягнень у сфері розумного транспорту та інтегрованих транспортних технологій, аналізу існуючих викликів та пошуку надзвичайних стратегій та перспективних шляхів вирішення питань відновлення та розвитку транспортної галузі в умовах військового стану та повоєнної відбудови України.

В конференції прийняли участь 139 представників з 20 науково-дослідницьких установ та організацій, зокрема представники Укртрансбезпеки, Управління транспортної інфраструктури та організації дорожнього руху Департаменту інфраструктури Харківської міської ради, а також закордонні науковці з Інституту транспортних досліджень (Відень, Австрія), Краківського Политехнічного Университету
 ім. Т. Костюшко (Краків, Польща), Бакинського інженерного університету (Баку, Азербайджан), Дрезденського технологічного університету (Дрезден, Німеччина), Жешувського технічного університету (Жешув, Польща), Arizona State University (USA), Академії логістики і транспорту (Алмати, Казахстан), Жилінського університету (Жиліна, Словакія).

На пленарному та секційних засіданнях було презентовано та обговорено найкращі зі 112 поданих цього року доповідей учасників за напрямами:

  • «Інтегровані технології управління транспортними процесами»;
  • «Інтероперабельні технології формування систем доставки вантажів»;
  • «Інтелектуальний розвиток транспортних систем та логістики»;
  • «Інноваційні системи управління рухом транспорту»;
  • «Перспективні рішення в удосконаленні адміністративно-правових та економічних відносинах на транспорті».

Під час відкриття конференції вступне слово було надано заступнику голови організаційного комітету конференції, декану факультету транспортних систем професору Юрію Бекетову, який відмітив важливість проведення такого заходу в міжнародному масштабі, актуальність тематики конференції та подякував присутніх за те, що не припиняють важливу наукову діяльність в складних умовах.

Декан ФТС відзначив, що на факультеті транспортних систем створені умови для проведення наукових досліджень на високому рівні, підкреслив необхідність проведення наукових заходів, щоб надавати науковцям змогу висвітлити результати досліджень, обмінятись досвідом, взяти участь у дискусіях та знайти вирішення для нагальних проблем, пов’язаних з транспортною галуззю. На завершення Юрій Бекетов побажав усім учасникам конференції плідної праці.

З вітальним словом також виступив заступник голови, завідувач кафедри транспортних технологій професор Євген Нагорний, який акцентував увагу присутніх на актуальності тематики конференції та змістовності поданих авторами до організаційного та наукових комітетів конференції матеріалів.

Заступник голови побажав всім учасниками конференції наснаги у подальших дослідженнях, присвячених вирішенню нагальних питань, пов’язаних з розробкою та впровадженням інтегрованих та інтелектуальних технологій управління транспортними процесами та логістичними системами.

На пленарному засіданні до уваги слухачів було представлено 15 доповідей науковців, фахівців та здобувачів за різними напрямками конференції. Актуальність розглянутих питань, пов’язаних з розвитком розумного та інтегрованого транспорту, систем та технологій, представлених в наукових доповідях під час виступів доповідачів впродовж двох днів роботи конференції, викликало значний інтерес та жваве обговорення серед учасників конференції.

Безумовно, що такі наукові заході є актуальними та необхідними у сучасних умовах, які мають на меті розробку та впровадження інтелектуальних та інтегрованих транспортних технологій.

О.О. Орда,

к.т.н., доцент каф ТТ


To top