Онлайн-засідання секції "Вищої математики" Міжнародної 85-ої науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ.

11 травня 2021 року відбулося онлайн-засідання секції "Вищої математики" Міжнародної 85-ої науково-технічної та науково-методичної конференції ХНАДУ. У роботі секції взяли участь викладачі кафедри вищої математики.

Виступили з доповідями:

1. Доц. Т. О. Ярхо

Розвиток наочно-образного уявлення абстрактно-логічних понять і тверджень у математичній підготовці здобувачів вищої технічної освіти.

2.Проф. І. К. Кириченко

Нормування класичних гамільтонових систем з двома степенями свободи.

3.Доц. О. Л. Вишневецький

Швидкість збіжності додаткової ймовірності на скінченній групі.

4. Доц. Т. В. Ємельянова.                                                                

 

Механізм сприйняття просторово-часової інформації у когнітивному просторі особистості при формуванні  математичної та професійної компетентності студентів в сучасному ЗВО.

 

Наступне  онлайн-засідання секціі "Вищої математики" відбудеться 13.05.21 о 13.25.

Підключення через сервіс Zoom, ідентифікатор 86872385853б пароль 123456.

кафедра вищої математики

To top