Участь у міжнародному підвищенні кваліфікації

доц. Губарєва Ольга Семенівна, викладач кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки (секція іншомовної комунікаціЇ) успішно завершила міжнародне підвищення кваліфікації на тему «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та в Україні».

Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян. Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.

Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є документом, який підтверджує міжнародний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг ЗВО.


To top