Вітаємо переможців Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт!

Факультет транспортних систем вітає здобувачів-переможців та їх керівників з перемогою у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт, що проводився з метою інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування інтелектуального потенціалу талановитої молоді.

За спеціальністю 275 "Транспортні технології":

I місце - Сергєєв Олексій " Визначення раціональних параметрів ланцюга постачань при обслуговуванні замовників у міжнародному сполученні" (науковий керівник доц. Орда О.О, кафедра транспортних технологій);

II місце - Вернигора Олексій "Розробка математичної моделі визначення потоку насичення смуги прямого напрямку руху на ізольованому регульованому перехресті (науковий керівник доц. Колій О.С., кафедра транспортних систем і логістики);

III місце - Кулик Олексій "Дослідження розподілу інтенсивності транспортного потоку на багатосмугових автомагістралях" (науковий керівник доц. Запорожцева О.В., кафедра організації та безпеки дорожнього руху).


To top