ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

Наприкінці 70-х років минулого сторіччя відчувалась гостра необхідність в спеціалістах з організації автомобільних перевезень та безпеки дорожнього руху. Тому у 1979 р. в ХАДІ була заснована кафедра «Організації перевезень і безпеки дорожнього руху» (зав. кафедрою доц. Решетніков Є. Б.). За перші 10 років колективом кафедри було підготовлено та випущено – 460 фахівців цього напряму. З кожним роком набір бажаючих навчатися за цією затребуваною спеціальністю зростає і кількість студентів постійно збільшувалась.

У 2001 році на базі кафедри «Організації перевезень і безпеки дорожнього руху» були створені дві випускові кафедри:

―   Транспортних технологій (зав. кафедрою проф. Нагорний Є. В.);

―   Транспортних систем (зав. кафедрою проф. Доля В. К.).

Факультет транспортних систем заснований у 2002 році (наказом ректора, за № 93 від 27 червня 2002 року) на базі випускових кафедр «Транспортних систем» і «Транспортних технологій», які функціонували у складі факультету управління та бізнесу. Мета створення факультету – підготовка висококваліфікованих кадрів з логістики та розвитку автомобільних транспортних систем. Створення факультету ґрунтувалось на даних агентств найму серед роботодавців України щодо великого попиту в цих фахівцях. В 2011 році на базі кафедр «Транспортних систем» і «Транспортних технологій» була створена кафедра «Організація безпеки і дорожнього руху» (проф. Рибанов Г. Л.) і кафедра «Транспортних систем і логістики» (зав. кафедрою проф. Горбачов П. Ф.).

Факультет транспортних систем, як самостійний структурний підрозділ (розміщений у головному корпусі ХНАДУ), функціонує під керівництвом професора, к.е.н. Ю.О. Бекетова.

Контактний  телефон  707-37-38. E-mail: admin@khadi.kharkov.ua

Заступником декана з навчально-методичної роботи був призначений доцент кафедри транспортних технологій Северин О.О., а з виховної роботи – доцент кафедри філософії і політології Ярмак Т.В. Штат деканату складався з 5 співробітників.

To top