Склад кафедри у різні роки змінювався кількісно і якісно. Сьогодні на кафедрі працюють – 1 професор, доктор філософських наук О.К. Чаплигін (завідувач кафедри), 1 професор, кандидат педагогічних наук В.В. Бондаренко (завідувач секції педагогіки), 1 кандидат філософських наук, доцент І.І. Чхеайло, 1 кандидат педагогічних наук В.О. Чепурна, 2 кандидати соціологічних наук, доценти Т.В. Ярмак, Т.Г. Прохоренко, 1 кандидат історичних наук Л.В. Філіпенко, 3 старших викладачі О. Є. Сук, І.В. Ткаченко, Н.Р. Разумовська.

Методичний кабінет кафедри очолює Т.А. Куліміна. З 1983 р. при кафедрі працює група конкретно-соціологічних досліджень, співробітниками якої є А.І. Латишева (керівник групи) та Г.О. Чаплигіна (старший лаборант). Група виконує замовлення не тільки від університетських структур, залучаючи до їх проведення викладачів кафедри, а також брала участь у всеукраїнських соціологічних дослідженнях, та у дослідженнях на замовлення Міністерства освіти і науки України, Укравтодору, транспортних підприємств Харкова.

Викладачі кафедри для студентів усіх спеціальностей і форм навчання читають курси з філософії, політології, соціології, загальної психології, вікової та педагогічної психології, педагогіки та психології вищої школи, технології навчання у вищій школі, психології управління, конфліктології, релігієзнавства, етики, естетики та логіки тощо. Для аспірантів і магістрів розроблені спецкурси з філософії пізнання, науки та техніки, філософії екології, педагогіки та психології вищої школи. Кафедрою опубліковано низку конспектів лекцій, методичних посібників із основних дисциплін та зі спецкурсів, інші методичні матеріали. Проводиться робота із методичного забезпечення дистанційного навчання студентів. Усі матеріали також розміщені в електронному варіанті на університетських електронних ресурсах. Для методичного забезпечення навчального процесу викладачами кафедри впроваджуються інноваційні технології навчання, елементи комп’ютерних технологій, розробляються моделі активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних та семінарських заняттях, пакети тестів, наочних посібників тощо. Основні курси представлені у дистанційному варіанті (В.В. Бондаренко, Т.Г. Прохоренко, І.І. Чхеайло, О.Є. Сук, І.В. Ткаченко).

Щорічно викладачі кафедри публікують наукові статті, беруть участь у міжнародних і регіональних конференціях та симпозіумах, проходять науково-педагогічні стажування та програми підвищення кваліфікації. Основними напрямками наукової роботи кафедри є проблеми соціальної філософії, філософської антропології, культурології, розвитку духовного життя в Україні, проблеми психолого-педагогічного супроводу навчального процесу у ЗВО, пізнавальний, креативний та професійний розвиток студентської молоді, проблеми фахової підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей, особливості професійної ідентичності та самореалізації студентів в умовах технічного університету.

На базі кафедри в останні 10 років було проведено низку міжнародних наукових, науково-методичних та науково-практичних конференцій: «Питання активізації пізнавальної діяльності студентів у вивченні суспільних наук»; «Трансформація культури в системі вищої технічної освіти»; «III тисячоліття: гармонія людини, природи, суспільства»; «Сучасні проблеми гуманітарної підготовки і виховання студентів у вищих технічний навчальних закладах»; «Актуальні проблеми гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України в світлі реалізації сучасних принципів і завдань» (2010 р.). 20 листопада 2008 року на кафедрі відбулися меморіальні читання «Ідея соціальної справедливості в контексті сучасних цивілізаційно-культурних змін», присвячені 90-річчю від дня народження першого завідувача кафедри філософії і політології ХНАДУ (1971–1983 рр.) Володимира Петровича Шерстнюка.

У жовтні 2013 проведено I перший Всеукраїнський семінар «Взаємодія науки, техніки та технології в постіндустріальному світі», у якому взяли участь провідні науковці – спеціалісти у галузі філософії науки, техніки та технології, та у конкретних галузях наукового і технічного знання. У жовтні 2015 відбувся ІІ семінар «Філософські проблеми взаємодії науки техніки і технології», присвячений 85-річчю ХНАДУ у дистанційному режимі. Кафедра приділяє багато уваги як навчально-виховній роботі, так і науково-дослідницькій. Студенти беруть активну участь у наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (переможці у галузі «Професійна освіта» щороку з 2012 по 2019), міжвузівських та всеукраїнських олімпіадах (сертифікати у галузі «Теорії та методики професійної освіти» у 2018 та 2019 роках).