Наукова діяльність

Наукові інтереси викладачів кафедри знаходяться у сфері проблем людини, взаємини людини, суспільства і культури, духовності, соціальної філософії, соціології молоді, гендерних проблем, формування і розвитку творчого потенціала, соціальних наслідків інформаційної революції, державного і національного будівництва в Україні, використання наукових соціальних технологій, розвитку вищої школи України, змін в соціальній структурі українського суспільства і формування вітчизняного підприємництва. Молоді викладачі та аспіранти розробляють проблеми ціннісного ставлення людини до світу, ідентифікації, маргіналізації як факторів змін в перехідному суспільстві. 

Група конкретно-соціологічних досліджень під керівництвом проф. А.К.Чаплигіна розробила модель соціологічного контролю якості підготовки спеціаліста у ВНЗ, бере участь у проведенні загальноукраїнських досліджень, виконує замовлення автотранспортних і дорожньо-будівельних підприємств м. Харкова та інших міст України.