Наукові публікації за 2021/2022

Монографії:

1. Бондаренко В.В., Чаплигін О.К., Прохоренко Т.Г., Разумовська Н.Р., Сук О.Є., Філіпенко Л.В., Чепурна В.О., Ткаченко І.В., Чхеайло І.І., Ярмак Т.В. Людина. Творчість. Освіта. – Харків: Лідер. 2021. – 552с.

Навчальних посібників:

1. Кухаренко В.М., Баркатов І.В., Бондаренко В.В., Гончарук С.С. та ін. Загальні електронні курси для підготовки офіцерів запасу: посібник / за ред. В.М. Кухаренка – Харків: НТУ "ХПІ", 2021. – 169 с.

2. Чаплигiн О. К., Фiлiпенко Л. В., Прохоренко Т. Г., Сук О.Є., Чхеайло I. I. Основи соцiологiї та полiтологiї М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв : ХНАДУ, 2021. – 127с. – Режим доступу: ftp://194.44.189.147/libfulltxt/UCHLIB/KL/2021/KL_OsnSochiologTapolitolog_21.pdf

3. Tkachenko I., Shengelia T., Kozak Y., Savelyev Y., Kuryliak V., Kovalenko O. International Macroeconomics: Questions and Answers / Edited by Temur Shengelia, Yuriy Kozak. - Tbilisi: Publishing House «Universal», 2022. - 239p.

Наукових статей:

1. Herasymchuk Tetiana V., Dolhopol O., Berestova Alla A., Goltvenytska Margarita V. Creative Teaching Methods in the Formation of Language and Speech Competencies: Experience Working with Arab Students. Arab World English Journal (AWEJ) Volume 13. Number2. June 2022 Pp.473- 489 DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol13no2.33.

2. E.M. Prokhorenko, V.V. Lytvynenko, T.G. Prokhorenko Analysis of radiation protective properties of polystyrene-based composite materials Problems of atomic science and technology. – 2021. – № 3/(133). – Р. 111-118. doi.org/10.46813 /2021-133-111

3. Drozdova I., Sokol M., Herasymchuk T., Herasymchuk V., Zhuvanov A. Features of Teacher’s Synchretic Activity in the Conditions of Modern Higher Education International Journal of Applied Exercise Physiology. Vol. 10, № 1, 2021. Р. 24–31.

4. Drozdova,I. Mariana,S., Herasymchuk,T. Tymoshchuk,O. Babay,L Ryabokon, N. Organization of Websites as a way of Introducing Internet Technologies Into the Educational Process of High School / Applied Linguistics Research Journal, 2021, 5(4): 185-190.

5. T.G. Prokhorenko ,E.M. Prokhorenko , V.V. Lytvynenko Modification of the structurally the phase state of aluminum alloy as a result of radiation thermal treatment // PAST. - 2022. - №1(137). – p.122-129.

6. Filipenko L., Kurchatova A. Psychological and Pedagogical Determinants of Personality Bullyng in the Sociometric // Dimension Revista Romaneasca Pentru Educatie Многомерное образование , 14 (1), 263-282. doi.org/10.18662/rrem/14.1/518

7. Tkachenko I. Development of social activity of students of engineering and technical specialties. WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS International Scientific Collection -Vol. 5 /Scientific editors: Y. Kozak, T. Shengelia, G. Ciobanu.- Kyiv -Tbilisi-Bucharrest – CUL, 2022, 173 p. Pp. 128-133.

8. Воронова Є.М. Педагогічний досвід використання проектної технологгії в процесе викадания іноземних мов у ХНАДУ // Collection of scientific papers 2022. «Innovation. Scientific discussion». - Brighton, Great Britain. January 2022. - P. 81-86.

9. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Навчально-методичні етапи становлення фахової підготовки інженерів-автомобілістів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті // International Scientific Journal “Grail of Science” № 16. June 2022. - PP. 420 – 426.

10. Воронова Є.М., Герасимчук Т.В., Губарєва О.С. Проектний метод як один із способів формування іншомовної комунікативної компетентності студентів в умовах онлайн навчання // Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» No16 (Червень, 2022): за матеріалами III Міжнародної науково-практичної конференції «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences», що проводилася 17 червня 2022 року ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). ст.285-290. OI:10.36074/grail-of-science.17.06.2022.

Статті надруковані у дальньому зарубіжжі (за кордоном):

1. Сhepurna V. Формування позитивного образу професії як умова розвитку професійної ідентичності студентів / The 26th International scientific and practical conference «Priority Areas of Science Innovations» (November 29-30,2021): Primedia E-launch LLC, USA, Washington. 2021. – Р. 99-105.

2. Tkachenko I. Тechnical university and the leading concept of social education of youth / The 26th International scientific and practical conference «Priority Areas of Science Innovations» (November 29-30, 2021): Primedia E-launch LLC, USA, Washington. 2021. – Р. 85-91.

3. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Гуманізація технічної освіти як складова формування особистості сучасного інженера / Scientific Collection «InterConf» (74): with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (September 16-18, 2021). Oslo, Norway: Dagens næringsliv forlag, 2021. – Р. 129-132.

4. Ткаченко I.В. Результати емпіричного вивчення самореалізації студентів технічних спеціальностей / The ХХIV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», June 21 – 24, 2022, Madrid, Spain. 611 p. – Р.470-475. (Мультидисциплінарні академічні записки: наукові дослідження і практика)

5. Чепурна В.О. Психолого-педагогічні аспекти впровадження технології портфоліо у фаховій підготовці інженерів-педагогів в умовах сучасних освітніх викликів / The ХХIV International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Science research and practice», June 21 – 24, 2022, Madrid, Spain. 611 p. – Р.470-475. (Мультидисциплінарні академічні записки: наукові дослідження і п The ХХV International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them». - June 28 – July 01, 2022, Athens, Greece. - Pp. 463-468. isg-konf.com/uk/innovative-trends-of-science-and-practice-tasks-рактика)

6. Ткаченко І.В. Дослідження самореалізації особистості в психології / The ХХV International Scientific and Practical Conference «Innovative trends of science and practice, tasks and ways to solve them». - June 28 – July 01, 2022, Athens, Greece. - Pp. 508-513. isg-konf.com/uk/innovative-trends-of-science-and-practice-tasks-

7. Губарєва О.С., Воронова Є.М., Герасимчук Т.В. Сучасні теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності студентів під час навчання в умовах пандемії / Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 13th International scientific and practical conference. Chicago, USA. 15-17 червня 2022. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2022, p.668-673. URL: https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-directions-of-scientific-research-development-15-17-iyunya-2022-goda-chikago-ssha-arhiv/

8. Прохоренко Т.Г. Форми професійної мобільності фахівців в умовах / Current issues of science, prospects and challenges: collection of scientific papers «SCIENTIA». Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), June 10, 2022. Sydney, Australia: European Scientific Platform. – Р.83-86.

9. Yevstafieva A., Gubareva O. Warehouse logistics: the system features / Innovations and prospects of world science: Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. – P. 210-213.

10. Філіпенко Л.В. Формування лідерської позиції як визначального компоненту майбутнього фахівця / Scientific Collection «InterConf», (96): with the Proceedings of the 6 th International Scientific and Practical Conference «Scientific Community: Interdisciplinary Research» (January 26-28, 2022). - Hamburg, Germany: Busse Verlag GmbH, 2022. - Р.336–340.

11. Gubareva O. S., Kasianenko O. The contribution of foreign and domestic educators to the development of pedagogy / Innovations and prospects of world science. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2022. - P.296-304. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-2-4-fevralya-2022-goda-vankuver-kanada-arhiv/

12. Gubareva O., Malichenko N. Preparation of nutrients for bacteria/International scientific innovations in human life / 7th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. – P. 33-36. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-19-21-yanvarya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/

13. Gubareva O., Sydorenko K. Theoretical aspects of biotechnology as a branch of medicine / International scientific innovations in human life Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. – P. 33-36. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-19-21-yanvarya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/

14. Воронова Є. М. Культурологічний аспект змісту навчання іноземної мови у закладів вищої освіти / Innovations and Prospects of World Science, 2021. «Innovations and Prospects of World Science», 2021, Ванкувер. – Р.403-409.

15. Сук О.Є., Холодова О.О., Ярмак Т.В. Академічна етика як фундаментальні цінність освіти / Theoretical foundations of pedagogy and education: collective monograph / Hritchenko T., Loiuk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. - 994 р. Available at : DOI - 10.46299/ISG.2021.MONO.PED.II. Режим доступу: isg-konf.com/theoretical-foundations-of-pedagogy-and-education/ (Теоретичні основи педагогіки та освіти: колективна монографія / Гріченко Т., Лоюк О., – та ін. – Міжнародна наукова група. – Бостон: Primedia eLaunch, 2021. - 994 р.)

16. Ярмак Т.В. Холодова О.О., Сук О.Є. Доброчесність як моральний вимір учасників освітнього процесу в умовах сталого розвитку / Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян Республіка Польща, Варшава, 18.10 – 26.11.2021) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; ДуховнаАкадемія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2021. – С.124-128.

У фахових виданнях:

1. Filipenko, L. Погляд феміністських журналів Російської імперії на проблеми шлюбу та моральної рівності статей // Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках, 4(1), 77-83. doi.org/10.15421/342109

2. Чхеайло І.І. Щастя як цінність та індикатор сталого розвитку суспільства Альманах Грані т. 24. №9. 2021.С40-46.URL: grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1693/1668

3. Герасимчук Т. В., Губарєва О. С. Organization of distance learning «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: 2021. No 4. 2021. - С. 236-244.

4. Filipenko L., Kostyria І. Лідерська позиція як компонент особистості майбутнього фахівця // Теорія і практика управління соціальними системами 4‘2021, - C. 86-93.

5. Filipenko L., Kostyria І. Spiritual and moral value orientations as a guarantee of personally significant qualities of student youth // Теорія і практика управління соціальними системами 1‘2021, pp. 16-30.

6. Воронова Є.М. Проект як метод навчання у вищій школі // Вісник ХНАДУ: випуск 94 - 2021 р. - С. 214-219.

7. Губарєва О.С., Герасимчук Т.В. How to choose the content of distant class // Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2022. No 7 (12). 2022. - С. 29-40.

Статті надруковані в інших виданнях України:

1. Бугаєвський С.О., Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Формування мотиваційної «навчально-пізнавальної платформи» як умова самореалізації випускників технічних ЗВО України Матеріали II Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 27 серпня 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. - Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. - с. 222 – 224.

2. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Модель змішаного навчання в сучасному університеті / Місто. Культура. Цивілізація: виклики сучасності: Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова - С. 269-274.

3. Чаплигін О.К., Сук О.Є., Ярмак Т.В. Василь Зеньківський як богослов та філософ (до 140-річчя від дня народження) / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Православ’я в Україні: виклики часу й історичні традиції» (до 100-річчя від дня народження Високопреосвященнішого митрополита Харківського і Богодухівського Никодима (Руснака) (1921 – 2011 рр.)). – Харків: ХДС, 2021. С. 267-271.

4. Porigalo M., Sergienko O., Bondarenko V., Shein V., Korobko A. Model of education metrologists by higher technical education institution in the modern labor market in Ukraine / Х Міжнародна науково-практична конференція: Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формувань та правоохоронних органів. – Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2021. С. 248 – 249.

5. Бугаєвський С.О., Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Осучаснення підготовки магістрів дорожньо-будівельної галузі освіти в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті засобами дуального навчання / Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми другого року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти України: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 18 листопада 2021 р. – Київ, 2021. -С.120 122 с. (157 с.)

6. Voronova Ye.M. Comprehensive educational method / Зб. наукових праць за матеріалами наукової інтернет - конференції з проблем вищої освіти і науки «Тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення у організаційно -методологічному забезпеченні підготовки фахівців» ХНАДУ 18 листопада 2021. - Р. С52-56.

7. Чаплигін О.К., Сук О.Є. Технології high-hume (до уточнення поняття) / Людина, суспільство, комунікативні технології : матеріали ІХ Міжнар. наук.- практ. конф. 21‒22 жовтня 2021р. / відп. за випуск Н. В. Алєксєєнко. Харків: ДІСА ПЛЮС, 2021. – 340с. – С. 142-146.

Тези доповідей:

1. Ткаченко І.В. Результати емпіричного вивчення особистісної зрілості у студентів технічних спеціальностей / Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами V міжрегіональної наук.-практ. конф. м. Харків, 28-30 жовтня 2021 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. - Харків: Дісаплюс, 2021. – С. 199-202.

3. Чепурна В.О. Дослідження взаємозв’язків стилів саморегуляції поведінки та професійної ідентичності студентів технічного університету / Харківський осінній марафон психотехнологій (каталог психотехнологій; тези доповідей): збірник наукових праць за матеріалами V міжрегіональноїнаук.-практ. конф. м. Харків, 28-30 жовтня 2021 р., ХНПУ імені Г.С. Сковороди. - Харків: Діса-плюс, 2021. – С.213-218. – Режим доступу: https://drive.google.com/drive/folders/1bXt3Gx5mqS3KnCetZYBxk0jns-tEKAA4

4. Чаплигін О.К. 45 років із філософією у серці і в стінах хгу-хаду-хнаду (спогади) / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 6-20 – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

5. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Інноваційні технології в процесі конкурентної боротьби за якість підготовки фахівців у технічних ЗВО України / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 25-27. Технологія проєктного навчання іноземних мов у вищій школі – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

6. Воронова Є.М. Технологія проєктного навчання іноземних мов у вищій школі / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 35-39. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

7. Герасимчук Т.В. Використання telegram каналу в процесі оволодіння іноземних мов у рамках дистанційного навчання / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 50-52. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

8. Прохоренко Т.Г. Прояви та чинники професійної мобільності фахівців в глобалізованому / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 104-108. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

9. Разумовська Н.Р. Роль викладача у вихованні студентів ЗВО / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 109-113. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

10. Сук О.Є. Перспективи гуманітаризації освіти в технічному ЗВО / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 117-120. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

11. Ткаченко І.В. Теоретичні основи організації самостійної роботи студентів ЗВО на засадах індивідуально-орієнтованого підходу / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 124-129. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

12. Фліпенко Л.В. Духовні та морально-етичні ціннісні орієнтації як основа виховання майбутніх професіоналів / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 146-151. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

13. Чаплигін О.К. Слово про товариша / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 152-157. – Режим доступу: dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

14. Чепурна В.О. Гаджетизація освітнього процесу: сучасні виклики та перспективи розвитку / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 158-164. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

15. Чхеайло І.І. Біоетика – нова мудрість і зброя у боротьбі з викликами техногенної цивілізації / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 175-177. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

16. Ярмак Т.В. Роль інноваційних технологій при підготовці фахівців нового покоління / Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» - Харків: ХНАДУ, 2021 р. – С. 186-190. – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5213/1pdf

17. Чхеайло І.І. Глибинна екологія як нова свідомість та перспектива для виживання людства / Філософія в сучасному світі : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 19–20 листопада 2021 р. // Ред. кол. Я. В. Тарароєв, А. В. Кіпенський, О. О. Дольська [та ін.]. – Харків: Друкарня Мадрид, 2021.231с.Укр., англ. та рос. мовами.С.220-224.

18. Прохоренко Т.Г. Дистанційне навчання у вищій школі: переваги та труднощі Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти : матеріали наук. Інтернет-конф. з проблем вищої освіти і науки, м. Харків, 23 квіт. 2021 р. / ХНАДУ. – Харків, 2021. 290 с. - С.115-117.

19. Ярмак Т.В. Екологічна культура сучасного фахівця в умовах сталого розвитку суспільства / Збірка матеріалів Всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти з міжнародною участю. – Харків: Видавництво «Стильна типографія», 2021. – С. 76 – 78.

20. Герасимчук Т.В., Губарєва О.С., Воронова Є.М. Project method of teaching / Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2022. – С.26-28.

21. Бондаренко В.В., Шеїн В.С. Історичний поступ розвитку фахової підготовки фахівців для автомобільної галузі в ХНАДУ / Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінару «Підвищення якості продукції машинобудівних та ремонтних підприємств» 24 травня, 2022: Зб. Матеріалів. - Харків. Харків: ХНАДУ, 2022. С. 10 - 12.

22. Воронова Є.М., Герасимчук Т. В., Губарєва О.С. Використання проектноїтехнології в процесі викладання іноземних мов в ХНАДУ / Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022 р. С. 103-105.

23. Воронова Є.М., Герасимчук Т. В., Губарєва О.С. Education information technology results / Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022 р. С. 105-109.

24. Воронова Є.М., Герасимчук Т. В., Губарєва О.С. Principles of outstanding classroom management / Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022 р. С. 109-111.

25. Чхеайло І.І. Філософія як терапія сучасного світу / Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022 р. С. 113-115.

Статті студентів самостійно:

1. Гнатова Г.А. Гендерні упередження в ЗМІ (на основі результатів соціологічних досліджень) // Всеукраїнський науково-методичний семінар присвячений 50-річчю кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій». – Харків: ХНАДУ, 2021 р. – с. 53-57 – Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/

Статті студентів під керівництвом викладачів кафедри:

1. Fedorov V. Yu., Voronova E. M., Kotsur K. H. Study of the definition of vehicle downtime at the point of loading and unloading // Збірник публікацій: Science, innovations and education: problems and prospects, грудень 2021. - TOKYO. - P.266-272.

2. Voronova Ye. M., Horbachov P. F. Qin Xiaoxuan Effect of population structural changes on traffic travel needs // Збірник публікацій: Science, innovations and education: problems and prospects, грудень 2021. - Tokyo. P.286-292.

3. Sevidova V. V., Voronova E. M., Kalinichenko A. P. Applying digital technology to international transport of goods // Збірник публікацій: Science, innovations and education: problems and prospects”, грудень 2021. - Tokyo. - P.302-307.

4. Voronova Ye. M., Prikhodko A. Yu. Information technologies in cargo transportation // Збірник публікацій: Science, innovations and education: problems and prospects, грудень 2021. - Tokyo. - P.309-313.

5. Sun Jian,Ye.M. Voronova Current status of research on dry shrinkage properties of cement stabilized macadam // Збірник публікацій: Results of Modern Scientific Research and Development, грудень 2021. - Madrid. - P.184-190.

6. Voronova Ye. M., Prikhodko A. Optimization of warehouse logistics processes at the enterprise // Збірник публікацій: Results of Modern Scientific Research and Development, грудень 2021. - Madrid. - P. 218-224.

7. Коваль А.Ю., Герасимчук Т.В. Features of functioning of supply chains of consumer goods during a pandemic // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С.9 – 10. - Режим доступу: dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

8. Апухтіна Д.С., Герасимчук Т.В. History of the development of logistics // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 23 – 25. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

9. Тищук Д.В., Герасимчук Т.В., PhD, Холодова О.О. Analysis of functioning of technical peripheral means of automated traffic control systems // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С.25 – 28. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

10. Набатова M., Бєляєва В., Герасимчук Т.В., Peculiarities of logistics intermediary selection criteria // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 28 – 30. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

11. Лавошник A.С., Герасимчук Т.В. Cargo insurance for road transport // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 51 – 53. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

12. Гришай M., Герасимчук Т.В. Modes of transportation in logistics // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 53 – 55. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

13. Радіонова В., Герасимчук Т.В. Mercedes benz car advertisement // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 55 – 56. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

14. Шибко Є., Герасимчук Т.В. Research of the market of cargo transportation by road transport in the intercity connection by single orders // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 56 – 57. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

15. Літвіненко Є., Герасимчук Т.В. The unified system of the fare payment in istanbul // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С.57 – 59. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

16. Мєліхов K., Герасимчук Т.В. Introduction of electronic bill of lading in ukraine // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С.59 – 60. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

17. Ладика Д., Герасимчук Т.В. Wartime logistics: problems of ukrainian exports remain unresolved // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С.65 – 68. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

18. Yashenko O. S., Герасимчук Т.В. Electric cars and drones // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 72 – 74. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

19. Asimov K N., Voronova Ye. M. Road traffic accidents and ways to prevent them // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С. 12-14. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

20. Sun Jian, Ph. Voronova Yelizaveta, Dry shrinkage properties of cement stabilized macadam // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. – С.14-16. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

21. Bolikhov P.V., Voronova Ye. M., Associate Professor Warehouse logistics processes at the enterpRISE // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С.16-18. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

22. Prikhodko A. Yu., Voronova Ye. M. Information tecnologiies in transport systems // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С.17-19. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

23. Qin X., Voronova Ye. M., Associate Professor, Horbachov Pe.F. Effect of population structual changes on traffic travel needs // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С.19-21. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

24. Sevidova V.V., Voronova Ye.M. The challenges of organising international transport // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С.21-23. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

25. Shcherbakova D.O., Voronova Ye. M. Logistics as one of the most important professions in the economy // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С. 34-36. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

26. Golubnichiy Ye.S., Voronova Ye. M. Prospects of the development of railway transport in Ukraine // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С. 26-28. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

27. Dyachenko D. S., Voronova Ye.M. Prospects of the development of railway transport in Ukraine // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С.36-38. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

28. Bobrov IL O., Voronova Ye.M. Certification // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С. 88-90. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

29. Bochco O. S., Voronova Ye.M. Clean energy sources // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - С.90-93. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

30. Vernygora O., Voronova Ye., M. Origin and development of trams // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - с. 74-76. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

31. Lytvyn M. S., Gubareva O. S. Development of automobile industry // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р. 10-12. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

32. Polishchuk T.V., Gubareva O. S. The history of the development of transport logistics // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р. 30-32. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

33. Alfyorov V.A., Gubareva O.S. Cybersecurity issues in traffic management // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.32-33. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

34. Kovalyov V., Gubareva O. S. Transport // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.33-35. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

35. Marchenko V.V., Gubareva O.S. Freight transport // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.39-41. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

36. Magomedova A.M., Gubareva O.S. Problems of cargo delivery from china to Europe // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.41-42. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

37. Boldovska A., Gubareva O.S. Rail transportation // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.42-43. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

38. Bondarieva A.O., Gubareva O.S.History of development of transport route // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.43-44. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

39. Kharina E. D., Gubareva O.S International transport organizations // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.44-46. - Режим доступу: dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

40. Driuk A. A., Gubareva O.S. Development of urban transport // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.46-47. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

41. Semeshenko D. O., Gubareva O.S. Logistics management systems // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.47-48. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

42. Kulyk O., Gubareva O.S. Road safety // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.49-51. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

43. Shapar T. O., Gubareva O.S., PhD, Ptisa G.G. The problem of increasing road safety from the 60 points of view of a foreign expert // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.60-63. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

44. Konieva V. D., Gubareva O.S. Maritime transport managementм // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р. 63-65.

45. Shapoval N.A., Gubareva O.S., Semchenko N. O. Transport mobility in the world during quarantine restrictions // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.68-71. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

46. Akopian B., student, Gubareva O.S. Logistics services to non-resident: vat object/object and return of goods to non-resident // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.71-72. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

47. Klimov P., Yarmak T.V., PhD, Gubareva O.S. Cybercrimes // Питання сучасної модернізації науки та освіти– 2022: збірник наукових статей Ч.1. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2022. - р.128-133. - Режим доступу: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/5414/1/Zbirka_KFPPP_22.pdf

48. Gubareva O., Shatihina V. Engineer-educator: features of training? Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 6th International scientific and practical conferencec - Tokyo, Japan. 2022. - Pp. 308-313. – Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/vi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-science-innovations-and-education-problems-and-prospects-13-15-yanvarya-2022-goda-tokio-yaponiya-arhiv