Навчальна робота

Викладачами кафедри читаються нормативні курси для бакалаврів: 

 • Філософія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Релігієзнавство
 • Етика і естетика
 • Логіка
 • Конфліктологія для магістрів
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Вступ до фаху
 • Комунікативні процеси інженерно-педагогічного навчання
 • Методика викладання економіки
 • Методика професійного навчання
 • Основи педагогіки та психології вищої освіти
 • Основи педагогіки та психології вищої школи
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Педагогіка та технологія дистанційного навчання
 • Професійна педагогіка
 • Психологія
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент
 • Психологія праці
 • Психологія управління
 • Риторика
 • Соціальна педагогіка
 • Технології навчання у вищій школі
 • Філософські проблеми пізнання, науки і техніки - для аспірантів і здобувачів
 • Філософія (до кандидатського іспиту) 
 • Підручники, посібники, методичні розробки кафедри

З 2011 викладачі кафедри опублікували більше 45 методичних посібників, курсів , лекцій, методичних посібників та інших матеріалів , серед яких можна виділити наступні:

1. Чаплигін О.К., Сук О.Є., ЧистілінаТ.О., Ярмак Т.В. Україна та світ під впливом викликів сьогодення: кол. моногр. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2023. – 238 с Великобурлуцька старовина і Григорій Сковорода (до 300-річчя з дня народження українського філософа Г. С. Сковороди)/ Україна та світ під впливом викликів сьогодення.

2. Gubaryeva O.S., Herasymchuk T.V., Voronova Ye.M. FOREIGN LANGUAGE (FL) COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT: THE PRINCIPAL STRATEGIES TO APPLY Modern Aspects of Science. 32-th volume of the international collective monograph/ Czech Republic 2023. Pp.29-53.

3. Бондаренко В.В. Академічна доброчесність та академічне письмо. Харків: Вид-во ХНАДУ, 2023. 150 с.

4. Бондаренко В.В. Вступ до фаху: для здобувачів освіти за спеціальністю 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» початкового освітньо-наукового рівня вищої освіти (молодші бакалаври, короткий цикл), 015.32 «Професійна освіта (Електроніка, метрологія та радіотелекомунікації)» та 015.38 «Професійна освіта (Транспорт)» першого освітньо-наукового рівнів вищої освіти (бакалаври): Навч. посібник. Харків: Вид-во ХНАДУ, 2023. 142 с.

5. Бондаренко В.В. Комунікативні процеси інженерно-педагогічної освіти. – Харків: Вид-во ХНАДУ, 2023. 225 с.

X Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців

Перші наукові кроки" м. Кам'янець-Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет