Наукова діяльність кафедри

Кафедра організації та безпеки дорожнього руху проводить наукові дослідження з різних аспектів ефективності організації транспортного процесу. 
Основними напрямками наукової роботи кафедри є: 

  • дослідження транспортних систем великих міст; 
  • дослідження впливу функціонального стану водіїв на параметри руху; 
  • дослідження та розробка заходів щодо удосконалення організації руху транспортних засобів. 

На кафедрі діє ведуча наукова школа дослідження проблем організації дорожнього руху. За період існування школи була захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Зараз в аспірантурі навчаються 5 претендентів. Загальна кількість співробітників школи 20 осіб. 

За період існування школи були проведені наступні наукові розробки: розроблено методику прогнозування параметрів транспортних потоків у містах, методику визначення параметрів систем умовно-кільцевих зв'язків для виведення транзитних транспортних потоків з центральних частин великих міст, методику визначення місць розташування та потрібної місткості систем паркінгів у великих містах. Завершена робота з розробки методики аудиту безпеки дорожнього руху на залізничних переїздах.

Конференції , семінари, конкурси

26-27 листопада 2019 року відбулася IV Міжнародна науково практична конференція «Безпека на транспорті – основа ефективної інфраструктури: проблеми та перспективи» 

15-16 травня 2019 року відбулася 83 Міжнародна науково-технічна та науково-методична конференція університету

03 квітня 2019 року відбулася 81-а міжнародна наукова конференція студентів університету по факультету транспортних систем по секції «Організація і безпека дорожнього руху». Було заплановано 26 доповідей, фактично заслухано 19 доповідей. Збірку матеріалів конференції по даній секції опубліковано у електронному вигляді на офіційному сайті ХНАДУ на сторінці кафедри ОіБДР у травні 2019 року.

Матеріали конференцій